Lekcijas un praktiskās nodarbības

Lekcijas par Simboliem, Pilskalniem, Senām tehnoloģijām, Antīkam celtnēm,
Neparastām Dabas parādībām, Ārpuszemes procesiem, Vārda spēku, Senām zinībām.
Simbolu praktiskā pielietojuma darbnīcas.
Dziedināšana.

Senā dzīvesveida un garīgas izaugsmes popularizējoši pasākumi:
www.helsusfestival.com
Baltu Sakrālais Mantojums
Baltu Vienības dienas ugunskuri pilskalnos.
Uguns Rituālu rīkošana;
Baltu Krivule;
Senās Uguns nakts pasākumi;
Kultūrvēsturisko vietu labiekārtošanas talkas;
Kuršu Ķoniņu Mantojuma saglabāšana;
Ekskursijas uz Pilskalniem u.c. seno vietu apskate.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!