Latvijas kultūras vēstnieki

Latvijas kultūras vēstniekiem veltītā projektā 
tapuši 15 raidījumi un 2 brošūras.

Latvija var lepoties un lepojas ar radošiem un rosīgiem cilvēkiem. “Latvijas kultūras vēstnieki” ir neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 180 dalībnieki: dažādu vietējo kopienu kultūras līderi – ne tikai latvieši, bet arī mazākumtautību pārstāvji. Latvijas kultūras vēstnieki ir kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji no visas Latvijas. Tie nerimstoši veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu, bet, galvenais, glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā, ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi. 
Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā cildinātu šos aktīvos Latvijas ļaudis un iepazīstinātu ar tiem plašāku sabiedrību, ar biedrības “Sadarbības platforma“ iniciatīvu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2017. gada pavasarī tika uzsākts projekts „Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm”. Projekta gaitā radošā grupa tikās, fotografēja, filmēja un intervēja 30 Latvijas kultūras vēstniekus, balstoties uz šīm intervijām tika izdotas divas brošūras un izveidoti, kā arī demonstrēti 15 raidījumi. 
Latvijas valsts simtgadei veltītais 15 raidījumu cikls “Latvijas kultūras vēstnieki” televīzijas kanālā RIGATV24 bija skatāms no 2017. gada septembra līdz decembrim. Projekta radošā komanda, veidojot raidījumus, Latviju izbraukāja krustu šķērsu – viesojās Liepājā, Kārsavā, Vangažos, Taurupē, Goliševā, Salnavā, Aglonā, Sēlijā, Košragā, Mazsalacā, Indrā, Jaunlutriņos, Dagdā, Daugavpilī, Grobiņā, Druvā, Rundālē, Preiļos, Ramatā, Rēzeknē, Kandavā, Nīkrācē, Ezerē, Brocēnos, Saldū, Kolkā un, protams, Rīgā. Katrā raidījumā varēja iepazīties ar diviem aizrautīgiem kultūras vēstniekiem un diviem vēstnieku pieaicinātiem vietējiem, aktīviem cilvēkiem, kā arī dzirdēt viņu stāstus. Gan pilsētās, gan mazos ciemos kultūras vēstnieki aicināja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, iepazīstinot ar kultūras norisēm un telpu arī ārpus Rīgas. 
Pateicoties televīzijas kanāla RIGATV24 atsaucībai, 2018. gada pirmajā pusē - sestdienās plkst. 13.00, sākot ar 3. februāri raidījumus “Latvijas kultūras vēstnieki” demonstrēs atkārtoti. Raidījumus noskatīties iespējams arī interneta vietnē: http://play24.lv/birka/latvijas-kulturas-vestnieki . 
Arī abas klajā nākušās brošūras “Latvijas kultūras vēstnieki” ir īpaša un paliekoša dāvana mūsu valsts jubilejā, iezīmējot krāšņo kultūru daudzveidības ainu Latvijā un dažādu tautu pārstāvju ieguldījumu Latvijas nākotnē. Brošūrās apkopotas 20 kultūras vēstnieku un šo kultūras vēstnieku 20 izvēlētu personību pārdomas par sevi, savu devumu un pašreizējiem procesiem mūsu valstī. Pirmajā brošūrā lasītāji var iepazīties ar Latvijas kultūras vēstniekiem: Irinu Dukuli, Agitu Hauku, Daci Jurku, Natāliju Ketneri, Kristīni Kuņicku, Janīnu Kūlu, Ilānu Lisagoru, Jeļenu Matjakubovu, Elīna Pasečnaju, Viju Sjadro, savukārt otrajā brošūrā – ar Oksanu Andrejevu, Rainu Bogužu, Žannu Buiņicku, Valentīnu Kirsanovu, Montu Kvjatkovsku, Signi Pujāti, Ināru Rasimu, Maiju Rērihu, Ritu Rozentāli un Svetlanu Rudzīti. Interesenti brošūras var saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Laumu Celmu e-pastācelma.lauma@gmail.com . 
Projekts “Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm” norisinājās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, lai iemūžinātu 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāstus, vērtības, simbolus un jaunrades darbus un daudzinātu Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīgumu, sasniegumus un kultūras daudzveidību. 
Projekta radošā komanda cer, ka izdosies šo darbu turpināt, lai jau rudenī demonstrētu jaunus Latvijas kultūras vēstniekiem veltītus raidījumus un izdotu nākamās brošūrās. Latvijas kultūras vēstnieki ir ļaudis, kuru darbi un domas veido dzīvo Latvijas vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm, un tos ir vērtīgi apkopot un saglabāt.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!

Senās rotas