Atbalsts Saules paneļu uzstādīšanai mājsaimniecībām


ATBALSTS SAULES PANEĻU UZSTĀDĪŠANAI 

Ir pieejams atbalsts VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) ir izstrādātam projektam Saules paneļu uzstādīšanai.

 VARAM 

Nosacījumu apraksts: Ministru kabineta noteikums Nr. 150

Sākot ar 15.03.2022  ir izsludināts konkurss, lai varētu pieteikties šim atbalstam:

-Pieejamais kopējais atbalsts ir 30 miljoni eiro un pieteikties šim atbalstam varēs līdz 2023. gada 31. decembrim, kamēr šis finansējums ir pieejams. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 -vienai mājsaimniecībai maksimālais atbalsts Saules paneļu uzstādīšanai ir līdz 4000 eiro,

-ja vēlas papildus uzstādīt apkures sistēmu, tad atbalsts pieejams līdz 15000 eiro.

 

Valdībā 01.03.2022. apstiprināts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa nolikums, kas ietver vērtēšanas kritērijus, kā arī projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību. 

Projekta iesnieguma veidlapa

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" pieņems un vērtēs projektu iesniegumus, kā arī pieņems lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu. Vairāk informācijas varat uzzināt Latvijas Vides investīciju fondā:

 atbalsts@lvif.gov.lv

tālr. 67 845 111.

Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas aktivitātes:

  • pāreja no esošām fosilo energoresursu (dabasgāze, ogles, dīzeļdegviela) apkures iekārtām uz jaunām atjaunojamo energoresursu apkures iekārtām (biomasas granulu katli, saules kolektori, siltumsūkņi);
  • jaunu atjaunojamo energoresursu iekārtu elektroenerģijas ražošanai iegāde (saules paneļi, vēja ģeneratori) (neņemot vērā dzīvojamās mājas pašreizējo apkures veidu);
  • pieslēguma projektēšana un izveide centralizētai siltumapgādes sistēmai (neņemot vērā dzīvojamās mājas pašreizējo apkures veidu).

 

Atbalsts.
Ministru kabinetā apstiprināti Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātie grozījumi atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu EUR apmērā programmas turpināšanai,
...

Atbalsta programmas ietvaros iespējams saņemt dažāda veida atbalstu – valsts garantiju, tehnisko palīdzību un grantu jeb dāvinājumu. Maksimālā atbalsta summa ir 6000 eiro.

Garantija paredzēta, ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, un tā varēs būt 30 % apmērā no aizdevuma summas, nepārsniedzot 20 tūkstošus EUR. Uz atbalstu garantijas veidā varēs pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, un kura ir viena dzīvokļa dzīvojamā māja vai divu dzīvokļu māja saskaņā ar būvju klasifikāciju.

Tehnisko palīdzību un grantu varēs saņemt, ja atbalsta saņēmējs ir persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns, vai personai iestājusies grūtniecība, vai persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs. Lai saņemtu atbalstu dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, būs jāizstrādā dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums un cita mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija. Atbalsta apmērs par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu būs
6 000 EUR apmērā.

Tāpat mājas īpašnieks varēs saņemt grantu, ja tikai tiek iegādātas un uzstādītas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam, t.i. grantu varēs saņemt saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšanai, atkarībā no uzstādītās iekārtas (invertora) jaudas:

    ar jaudu līdz 0.99 kW, izmaksās grantu 700 EUR;
    ar jaudu no 1 līdz 1.99 kW, izmaksās grantu 1 000 EUR;
    ar jaudu no 2 līdz 2.99 kW, izmaksās grantu 1 400 EUR;
    ar jaudu no 3 līdz 3.99 kW, izmaksās grantu 1 800 EUR;
    ar jaudu no 4 līdz 4.99 kW, izmaksās grantu 2 200 EUR;
    ar jaudu no 5 līdz 5.99 kW, izmaksās grantu 2 500 EUR;
    ar jaudu no 6 līdz 6.99 kW, izmaksās grantu 2 800 EUR;
    ar jaudu no 7 līdz 7.99 kW, izmaksās grantu 3 200 EUR;
    ar jaudu no 8 līdz 8.99 kW, izmaksās grantu 3 500 EUR;
    ar jaudu no 9 līdz 9.99 kW, izmaksās grantu 3 800 EUR;
    ar jaudu no 10 līdz 11.1 kW, izmaksās grantu 4 000 EUR.

Sākotnēji mājas īpašniekam būs jāiesniedz pieteikums, Altum to izvērtēs un sniegs atbildi pieteikuma iesniedzējam. Ja tā būs pozitīva, Altum slēgs līgumu ar atbalsta saņēmēju un varēs uzsākt plānoto pasākumu īstenošanu. Kā līdz šim, atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc pasākumu īstenošanas, kad dokumentāli būs pierādāmi sasniegtie rezultāti pēc pasākumu īstenošanas.

https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinata-atbalsta-programma-privatmaju-energoefektivitates-paaugstinasanai-un-saules-panelu-uzstadisanai
 

 

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!