Baltu ceļš– kultūras mantojuma saglabāšanai un tūrismam


„Baltu ceļš” – kultūras mantojuma aizsargāšanai un tūrisma veicināšanai

Lietuvā un Latvijā līdz šim nebija sistēmas, kas aptvertu mantojumu, kultūru, tūrismu un uzņēmējdarbību. Asociācija „Baltu ceļš” ir uzsākusi projektu „Nacionālais/starptautiskais kultūras ceļš „Baltu ceļš”, lai veicinātu kultūras tūrismu.
Pagaidām partneru tīkls tiek veidots divās valstīs, bet, ja būs potenciāls, paredzēts paplašināties arī tālāk uz citām ar baltiem saistītām valstīm. Sarīkotais seminārs un pirmā partneru tikšanās attaisnoja to Šauļu iedzīvotāju cerības, kuri jau otro gadu attīsta kultūras tūrismu. Kopā sanākušie rosināja turpināt uzsāktos darbus.Divu dienu ilgajā seminārā, kas notika sākumā Viļņā, Kultūras ministrijā, bet vēlāk pārcēlās uz Šauļu Universitātes bibliotēku, „Aušros” muzeja Arheoloģijas nodaļu un Naisju „Baltu dievu muzeju”, piedalījās vairāk nekā simts kultūras un tūrisma nozares speciālistu no Latvijas un Lietuvas. Tika apspriesti projekta darbības rezultāti, tālāko darbu vadlīnijas, tika uzklausīti vērtīgi padomi un piezīmes.

Projekta „Baltu ceļš” un Šauļu Tūrisma informācijas centra vadītāja Rūta Stankuviene norādīja, ka ar projektu paredzēts aktualizēt un saglabāt baltu savdabību, nacionālo un reģionu kultūras mantojumu. Ceļš vieno visas sešdesmit Lietuvas pašvaldības. No tām pēc projekta organizatoru pirmā uzaicinājuma par partneriem vēlējās kļūt 39 pašvaldības. No vairāk nekā simts Latvijas pašvaldībām interesi par „Baltu ceļu” izrādīja puse, uz semināru atbrauca trīsdesmit dažādu latviešu organizāciju pārstāvji.Vadītāja uzsver, ka projekts palīdzēs ne tikai iepazīstināt interesentus ar to, kā dzīvoja balti, bet arī ar to, kādas mūsdienās ir baltu kultūras izpausmes. Ar šo projektu tiktu attīstīts tūrisms, uzņēmējdarbība, sniedzot nakšņošanas un ēdināšanas pakalpojumus, bet tālākā nākotnē varētu runāt arī par ārzemnieku tūristu plūsmu. Tematisko, apskates maršrutu, pakalpojumu pakešu izstrādāšana radīs iespēju iepazīt ne tikai pilis un pilskalnus, bet arī citas vietas, mazākus tūrisma objektus. Pēdējā laikā vietējais tūrisms ļoti aug, tomēr pietrūkst kompleksu mārketinga pasākumu.

„Tas ir ilgs process, kas prasa daudz darba un dažādu jomu speciālistu piesaistīšanu. Jau ir izstrādāti maršrutu modeļi, bet darbi ir jāturpina, jāturpina iedziļināties, novērtējot, kas ir vērtīgs no mantojuma aspekta, kas visdažādākajos aspektos ir pievilcīgi cilvēkam brīvajā laikā,” pārliecināta Šauļu Valsts koledžas Uzņēmējdarbības un tehnoloģiju fakultātes prodekāne, tūrisma speciāliste, augstākās kategorijas gide Virgīnija Latvēniene.


Vairāk nekā simts semināra dalībnieku norādīja, ka vēlētos sadarboties, pielāgojot vēstures un kultūras mantojuma objektus, parkus, infrastruktūru, veidojot pievilcīgāku apkārtni, organizējot pasākumus, kopīgas izglītojošas programmas Lietuvā un Latvijā.

Šķiroties pēc pasākuma un domājot par paredzamajiem darbiem nākotnē, visi uzsvēra, ka būtu ļoti vērtīgi Baltu vienības dienu padarīt par šī ceļa vienu no svarīgākajiem datumiem.

Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas