Izglītībā ieguldīs 100 milj. 5 gados.

Piecos gados profesionālās izglītības
attīstībā ieguldīs 104,7 milj. eiro

Turpinot profesionālās izglītības modernizāciju, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto noteikumu projektu.Turpmāko piecu gadu laikā profesionālās izglītības iestāžu attīstībā paredzēts ieguldīt 104,7 miljonus eiro.

Modernizācijas procesā tiks turpināta profesionālās izglītības kompetences centru izveide, optimizējot administratīvos resursus, lai vienā mācību iestādē koncentrētu iespējami plašu profesionālo programmu klāstu. Paredzēts, ka tādā veidā tiks nodrošināta kvalitatīvas profesionālās izglītības pieejamība visos Latvijas reģionos. Tāpat ES fondu investīcijas ieguldīs, lai nodrošinātu profesionālo izglītības iestāžu piedāvāto programmu un mācību aprīkojuma atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī infrastruktūras uzlabošanai - dienesta viesnīcu, sporta un citu būvju modernizēšanai.

Aktivitātes tiks īstenotas ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Pirmajā kārtā atbalsts paredzēts 17 valsts dibinātu un IZM padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai. Otrajā atlases kārtā atbalsts paredzēts desmit valsts dibinātu un Kultūras ministrijas padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai, informē ziņu aģentūra LETA.

Iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas periodā veikti būtiski ieguldījumi profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanā. Kopumā infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija veikta 27 profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs, ieguldot 158,65 miljonus eiro. No 280 īstenojamām prioritārās profesionālās izglītības programmām pilnībā modernizētas 88, bet daļēji modernizētas 54 prioritārās profesionālās izglītības programmas.

Lai paaugstinātu profesionālās izglītības pievilcību un konkurētspēju, IZM turpina piesaistīt ES fondu investīcijas, kas ļaus profesionālo izglītību pacelt jaunā kvalitātē un nodrošinās nepieciešamo kvalificēto speciālistu skaitu atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām.

E-klase
Foto: bialasiewicz / 123RF

Saistošas tēmas:
Vai skolu programmās Latvijas vēsture beidzas ar ordeņa pili?
Skolu ēdināšanas nosacījumi Latvijā ir sarežģīti.
Vecāki ir pret bērnu iesaistīšanos kristiešu pasākumos!
Latvijas skolotāja- 50 pasaules labāko pedagogu sarakstā!
Valstij jānodrošina bērnu pamatvajadzības!
Prasa atcelt nepārdomātos "tikumības grozījumus"!
Skolnieki atklātāki par pieaugušiem...
Direktors aizliedz skolēniem rādīt filmu.
Pret reliģisko izglītību skolās
Ministra versija, lai Latvijā būtu izcila izglītība
Pētījums par nevienlīdzīgo izglītību


Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas