Komēta nāk!

Komēta.

× Komēta ir parādība, kas spilgti Uzliesmo, lai Pazustu no skatuleņķa  savas Īpašās trajektorijas dēļ..
Pats Komētas kodols kā Acs, Vērīgi Pēta izplatījumu no sava riņķojuma Elipses, kam nepaliek nepamanīts Nekas, kas bijis Komētas tuvumā, tajā Atspoguļojas Viss iepriekšredzētais Bezgalīgajā Visumā un Nākotnē notikušais.. Vienīgais, kas izsaka Robežšķirtni starp Nākotni un Pagātni, ir tās Aste, kas nepielūdzami norāda Wirzienu savam Mērķim, lai arī cik Nesasniedzams tas šķistu..
× Un, vai gan Mazais Cilvēks spēj apjaust šo Komētas Netveramību..?! Gan joņojot Nebeidzamajā skrējienā Visuma tālēs, gan savā Radošumā dāvjot Cilvēkiem just AtkalRedzēšanas smeldzi un nesot Visuma Gaismu cauri Neticības kvantiem..)
Bet, Mazo Cilvēku priecē Vispārzināmais,- tas jūt', ka Atkal taps Redzams Komētas Neapjaustais Spēks, kaut lai ar vienu Mūžu būtu par Maz..!!
× Un, klusā Naktī, Zvaigznes un Komētas staro Laika Loku Spēku Zemes Senwietas Gunij, izgaismojot dziļās Awota Zinības!

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!