Konference “Krams un dzelzs senākos laikos”

Starptautiska zinātniskā konference “Krams un dzelzs vēstures gaitā: tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos” 25. oktobrī

2016. gada 25. oktobrī, Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulvārī 19)

Konferences programma
8.30 – 9.00 Konferences dalībnieku reģistrācija
9.00 Konferences atklāšana
9.30 Valdis Bērziņš, Andris Šnē: Ieskats “TechTrans” projektā: darbība un rezultāti
9.45 Andris Šnē: Zināšanu un tehnoloģiju izvēles atspoguļojums materiālajā kultūrā: tehnoloģiju pārneses teorētiskie jautājumi
10.00 Almut Schülke, Ilga Zagorska: Environment and people on both sides of the Baltic Basin during the Stone Age (Norway-Latvia) / Vide un cilvēks akmens laikmetā Baltijas baseina abās pusēs (Norvēģija-Latvija)
10.30 Inger Marie Berg-Hansen, Hege Damlien, Mārcis Kalniņš: Lithic technology and communication in Stone Age Latvia / Akmens apstrādes tehnoloģija un komunikācija akmens laikmetā Latvijā.

11.00 – 11.30 kafijas pauze / coffee break
11.30 Ingar Mørkestøl Gundersen, Bernt Rundberget, Jan Henning Larsen: Iron bloomery in Norway and Latvia in a comparative perspective / Dzelzs ieguve pūsmas krāsnīs Norvēģijā un Latvijā salīdzinošā skatījumā
11.55 Mārīte Jakovļeva: Written sources on the technological processes at the ironworks in Courland / Rakstīto vēstures avotu ziņas par tehnoloģiskajiem procesiem Kurzemes dzelzs manufaktūrās
12.20 Dita Auziņa, Inga Doniņa, Rūdolfs Brūzis: Archaeological evidence of the ironworks in the Duchy of Courland and their environmental impact / Arheoloģiskās liecības par Kurzemes hercogistes dzelzs manufaktūrām un to ietekmi uz vidi
12.45 Andrejs Vasks, Inga Doniņa, Rūdolfs Brūzis, Viktorija Bebre: Arheoloģiskās liecības par dzelzs ieguvi Latvijā no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem / Archaeological evidence of iron extraction in Latvia from prehistory until the Modern Age
13.10 Rūdolfs Brūzis, Inga Doniņa, Dita Auziņa, Mārīte Jakovļeva, Viktorija Bebre, Ingar Mørkestøl Gundersen: Arheoloģiskie izrakumi Asaru dzelzs ieguves manufaktūras vietā 2016. gadā / Archaeological excavation of the Asari ironworks in 2016

13.35-14.30 pusdienas / lunch

14.30 Valda Kļava: Vietvārdu analīze dzelzs ieguves un apstrādes izpētē: Vidzemes 17. gs. muižu dokumenti / Toponymical studies in research on iron extraction and processing: 17th century documents from Vidzeme manors
14.55 Gvido Straube: Dzelzs imports Latvijā 17. un 18. gadsimtā / Import of iron into Latvia during the 17th–18th century
15.20 Viktorija Bebre: Melnās metalurģijas pētniecības aizsākumi Austrumeiropas arheoloģijā / The beginnings of research on ferrous metallurgy in the archaeology of Eastern Europe
15.45 Armands Vijups, Tom H. Haraldsen: Dzelzs ieguve no purva rūdas: 2016. gada arheoloģiskā eksperimenta rezultāti/ Iron extraction from bog ore: the results of an archaeological experiment in 2016
16.10 Mārcis Kalniņš: Krama lietošana neolītā Latvijas teritorijā / Flint use in the Neolithic in present-day Latvia
16.35 Konferences noslēgums / Concluding remarks
17.00-18.00 Svein Vatsvåg Nielsen, Artūrs Tomsons, Mārcis Kalniņš: Krama skaldīšanas demonstrācija (1. stāvā) / Demonstration of flint knapping (on the ground floor)

Konference notiek latviešu un angļu valodā.
Working languages of the conference: Latvian and English.
Projekts / project NFI/R/2014/062, Technology transfer in the processing of mineral resources in earlier times (“Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos”)
tiek līdzfinansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas”.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas