Kultūras pieminekļu izpētes un restaurācijas programma

Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programma


Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt pieminekļu izpēti, konservāciju un restaurāciju, kā arī citus ar pieminekļu aizsardzību saistītus pasākumus, nodrošinot līdzekļu sadali pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, lai glābtu lielāku mantojuma apjomu.Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

2018. gadā pieejams šāds finansējums:

Sabiedrisko organizāciju īpašumā/lietojumā esošu kultūras pieminekļiu izpētei, glābšanai un restaurācijai – 384 000,00 euro
Komersantu īpašumā/lietojumā esošu kultūras pieminekļiu izpētei, glābšanai un restaurācijai – 36 000,00 euro
Pašvaldību īpašumā/lietojumā esošu kultūras pieminekļiu izpētei, glābšanai un restaurācijai – 165 000,00 euro

Aicinām finansējumam pieteikties savlaicīgi, ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, kā arī nelielo pieejamā finansējuma apjomu. Pirms pieteikuma iesniegšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka pievienota visa lūgtā dokumentācija. Tas būtiski paātrinās lēmuma pieņemšanu.
Padomi kultūras pieminekļu saimniekiem (pdf)
Kārtība programmas finansējuma piešķiršanai un izlietojuma kontrolei (pdf)
Pieteikuma veidlapa (word)
Atskaites veidlapa (word)

Papildus informācija: agnese.rupenheite@mantojums.lv, 67326602

Informācija par programmas izpildi:
2017. gads
http://mantojums.lv/lv/GP/ 

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas