Skolās nav reģistrēti 16 000 skolnieku!


 

Pēc ikgadējās datu apkopošanas IKVD informē, ka 2015./2016. mācību gadā skolās nav reģistrēti 15 912 bērni!!! Piedevām 10 gados skolnieku skaits samazinājies par 60%!

 
 
Par kādu valsts attīstību iet runa, ja nemācās tāds skaits bērnu, kāds dzīvo nelielas Latvijas pilsētā?! Gandrīz puse no pašvaldībām neliekas zinis par nereģistretiem bērniem... Kam tas ir izdevīgi? Kas te dzīvos pēc neilga laika?
 

Vienīgais mierinājums, ka ir apstājies straujais pieaugums un faktiski nepalielinās arī ārzemēs esošo nereģistrēto bērnu skaits.

Decembra beigās un janvāra sākumā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) kārtējo reizi apkopoja pašvaldību sniegto informāciju, kas ļāva secināt, ka, salīdzinot ar 2014./2015.mācību gadu, kopējais Latvijā deklarēto skolās nereģistrēto obligātā izglītības vecuma bērnu skaits pieaudzis pavisam nedaudz - par 219 bērniem. Tā ir būtiska atšķirība no iepriekšējiem trim gadiem, kad katru gadu skolās nereģistrēto bērnu skaits palielinājās vairāk nekā par 1500 bērniem.
Tāpat apstājies krasais ārzemēs mītošo bērnu skaita pieaugums. Ja, sākot no 2010.gada, pieaugums bija par apmēram 2000 bērniem gadā, tad pagājušajā mācību gadā ārzemēs esošo bērnu skaits palielinājās par 730 bērniem, bet šajā - tikai par 17.
Kopējais izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits 2015./2016.mācību gadā ir 15 912, un lielākā daļa no tiem jeb 12 965 atrodas ārzemēs. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visbūtiskākais pieaugums - no 1655 uz 1940 - vērojams starp bērniem ārvalstu pilsoņiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, informē ziņu aģentūra LETA.
Kā norāda IKVD, pozitīvi ir vērtējama pašvaldību arvien aktīvākā un apzinīgākā rīcība, lai uzzinātu bērnu atrašanās vietu un iemeslus, kādēļ viņu vārdi nav atrodami nevienas izglītības iestādes sarakstā. 63 Latvijas pašvaldības ieguvušas informāciju par visiem skolās nereģistrētajiem bērniem. Tomēr pārējās pašvaldībās joprojām ir bērni, par kuriem pašvaldībai nav informācijas vai arī pašvaldība ziņo, ka turpina skaidrot situāciju. Šajā mācību gadā tādi ir 624 bērni, bet 2014./2015. mācību gadā - 730.
Salīdzinot ar 2014.gadu, nav būtiski mainījies bērnu invalīdu skaits skolās, bet no viena līdz četriem ir pieaudzis ilgstoši slimojošu bērnu skaits, kuri neapmeklē izglītības iestādi. Tas nozīmē, ka pašvaldībām jāstrādā vēl aktīvāk un jāmeklē jauni risinājumi sadarbībai ar ģimenēm, lai sniegtu šiem bērniem nepieciešamo atbalstu, nodrošinātu individuālajām spējām atbilstošu izglītības ieguvi un palīdzētu mazināt atstumtību, skaidro IKVD.
Pašvaldību sniegtie dati liecina, ka 187 bērniem ir anulēta deklarētā dzīvesvieta, 60 bērni adoptēti uz ārvalstīm, 53 atrodas bezvēsts prombūtnē, bet 67 nav reģistrēti izglītības iestāžu sarakstos citu iemeslu dēļ, piemēram, audzina bērnu, plāno sākt mācības nākamajā gadā.
Foto: bialasiewicz / 123RF

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas