Vītolu fonda stipendijas skolniekiem.

Iespēja pieteikties Vītolu fonda stipendijām

 

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda stipendiātu!


Stipendijas kandidātam jābūt aktīvam sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās.
12. klašu skolēni līdz 2016. gada 1. martam tiek aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2016./2017. mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.
Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.
2015./2016. mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto stipendiju atbalstu studē 670  jaunieši, stipendijās saņemot vairāk nekā 1  000 000 eiro. Patlaban Vītolu fonds administrē 180 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, kā arī privātpersonu no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas un Zviedrijas dibinātās stipendijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā divi tūkstoši  pieci simti jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: “Ar izglītību iegūt dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem.”
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2016. – 01.03.2016.
Vairāk informācijas Vītolu fonda mājaslapā
Foto: omgimages / 123RF

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas