Aktīvam dzīvesveidam- bezmaksas smaiļošanas inventārs!

Ikvienam Ķekavas novada iedzīvotājam pieejams smaiļošanas inventārs.

Projekta mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Ķekavas novadā.

 Ikviens novada iedzīvotājs var par velti izmantot biedrības iegādāto inventāru, kas glabājas Ķekavas pagasta Lapeniekos.

Realizējot LEADER projektu „Ūdensprieki ikvienam” un saņemot Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu, Biedrība „Solis tuvāk” 2015.gada maijā ir iegādājusies smaiļošanas inventāru: 6 Roto Calipso laivas aprīkotas ar airiem un peldvestēm.

Biedrības „Solis tuvāk” valde atkārtoti aicina iedzīvotājus apgūt smaiļošanu, piedalīties gan novadā organizētajās ūdens tūrisma aktivitātēs, gan nodarboties ar ūdenstūrismu patstāvīgi, izmantojot biedrības rīcībā esošo inventāru.

Telefons uzziņām: 26498978

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas