Apdraudēto arheoloģisko senlietu katalogs

APDRAUDĒTO LATVIJAS ARHEOLOĢISKO SENLIETU KATALOGS


Latvijas arheoloģiskais mantojums atspoguļo dažādas šajā teritorijā pastāvošās kultūras - no agrīnajiem medniekiem- vācējiem akmens laikmetā līdz valstiskajiem veidojumiem 12.-13.gadsimtā.
Katalogā ietverti arī priekšmeti no Livonijas valsts un vēlākiem vēstures posmiem. Nozīmīga arheoloģiskā mantojuma daļa ir senlietas: cilvēka apzinātas darbības rezultātā radīti priekšmeti — artefakti (piemēram, rotaslietas, ieroči, darbarīki, iedzīves priekšmeti, keramikas izstrādājumi, monētas veselā vai fragmentārā veidā), kas atrasti zemē, virs zemes vai ūdenī. Daudzi Latvijas teritorijā atrodamie arheoloģiskie artefakti attiecas arī uz iekarotājiem, piemēram, vikingiem un krustnešiem, kā arī varēja būt ievesti tirdzniecības un migrācijas ceļā. Rakstiskas liecības par Baltijas jūras piekrastes iedzīvotājiem (iespējams arī latviešu senčiem), to sadzīvi un tradīcijām saglabājušās jau kopš Senās Romas laikiem. Latvijas arheoloģiskais mantojums sākot ar 18.gadsimta beigām ir izraisījis publisku interesi, kas laika gaitā arvien pastiprinājās.


Senlietu izlaupīšanas nesodāmība.

Diemžēl, it īpaši kopš 20.gadsimta beigām, Latvijas arheoloģiskās senlietas* kļuvušas ne tikai par patiesas zinātniskās izpētes objektu, bet arī par ienesīgas nelikumīgas tirdzniecības un vēstures pseidointeresentu iekāres priekšmetu.
Vēlme iedzīvoties uz Latvijas vēstures liecību iznīcināšanas rēķina, iegūt „trofeju” vai „suvenīru” ir novedusi līdz simtiem seno apbedījuma vietu izārdīšanas, desmitiem pilskalnu un citu arheoloģisko senvietu nelikumīgas izrakņāšanas, nodarot neatgriezeniskus zaudējumus Latvijas arheoloģiskajam mantojumam un laupot iespēju pilnīgāk izzināt Latvijas vēsturi.
Paplašinoties metāla detektoru izmantošanai, tirdzniecībai Interneta vidē un starptautiskiem tirdzniecības sakariem Latvijas arheoloģisko senlietu nelikumīga iegūšana un tirdzniecība ir sasniegusi lielus apmērus, pie tam būtiska daļa senlietu nelikumīgi nonākusi ārzemēs.
Neskatoties uz nacionālām un starptautiskām aktivitātēm, arheoloģisko senlietu nelikumīga iegūšana un tirdzniecība joprojām ir viena no aktuālākajām problēmām kultūras mantojuma aizsardzības un saglabāšanas jomā. 

Senlietu kataloga nolūks. 

Šis katalogs ir izstrādāts, lai sniegtu palīdzību to Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas ārpus Latvijas.

Kam domāts?

Katalogs ir domāts Latvijas un ārvalstu kultūras priekšmetu komersantiem un pircējiem, kolekcionāriem, tiesību aizsardzības iestādēm, muzejiem un citām kultūras jomas organizācijām, nevalstiskām organizācijām, augstskolām un skolām, vēstures interesentiem, kā arī starptautiskām organizācijām, tūristiem un citām auditorijām. Katalogā iekļauto arheoloģisko senlietu veidu klāsts nav izsmeļošs, tajā iekļauti vien tie senlietu veidi, kuri vairāk pakļauti nelikumīgas iegūšanas un nelikumīgas tirdzniecības riskam, kā arī ir biežāk sastopamas Latvijā.
Katalogā atspoguļotās konkrētas senlietas nav zagtas, zudušas vai nelikumīgā tirdzniecībā esošas – tās leģitīmi atrodas Latvijas Nacionālā vēstures muzejā (turpmāk - LNVM) kolekcijās un ir iekļautas katalogā tikai informatīvā nolūkā. Katalogs ir izstrādāts projekta „Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācija un elektroniskā kataloga veidošana” ietvaros.


Arheologu biedrība

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas