Daugmales ģerbonī- Daugmales pilskalns ar tur atrasto saktu

Apstiprināts Daugmales pagasta ģerbonis

27. oktobra Ķekavas novada domes sēdē tika lemts par Daugmales pagasta ģerboņa variantiem. 13 no klātesošajiem deputātiem balsojot par, dome nolēma apstiprināt sabiedriskās aptaujas rezultātā visvairāk balsu ieguvušo Daugmales pagasta ģerboņa variantu ar saktu un virzīt to tālākai saskaņošanai Valsts heraldikas komisijā.Izvērtējot ieceri izstrādāt un apstiprināt Daugmales pagasta ģerboni, Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisija no 2015. gada maijā ideju skiču konkursā iesniegtajiem darbiem izvēlējās četrus iespējamos ģerboņa skiču variantus un pieaicināja mākslinieku ar atbilstošu pieredzi, kas izstrādāja Daugmales ģerboņa variantu skices atbilstoši heraldikas prasībām.

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, Simbolikas komisija pieņēma lēmumu dot iespēju iedzīvotājiem iesaistīties, organizējot Daugmales pagasta ģerboņa sabiedrisko aptauju, kas norisinājās no 2016.gada 13. līdz 20. septembrim. Sabiedriskās aptaujas laikā tika saņemtas 110 anketas. Sabiedriskās aptaujas rezultātā visvairāk balsis ieguva Daugmales pagasta ģerboņa variantu ar saktu, kas arī tālāk tika virzīts izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta komitejā un atzīts par piemērotāko arī domes sēdē.Daugmales pagastam apstiprināts savs ģerbonis - vēsturiska, Daugmales pilskalnā atrasta sakta! (Ķekavas novada domes lēmums 27.10.2016.)
Uz ģerboņa attēlotā sakta ir atrasta Daugmales pilskalnā un ir unikāla ar tās izgatavošanas tehnoloģiju – darināta no dzelzs un sudraba un apliecina amata prasmes meistarību. Šāda sakta ir vienīgā Latvijā un ir raksturīga zemgaļiem. Tās izgatavošanas laiks ap 10. – 11. gs.
Ģerboņa krāsu simboliskā nozīme?:
- zilā - debesis;
- sudraba josla (ģerbonī- pelēka) - Daugava;
- zaļā - pagasta teritorija un senākā apdzīvotā vieta- Daugmales pilskalns.

Sakta - simbols Daugmalei - senai nozīmīgai kultūrvēsturiskai vietai ar ievērojamām tirdzniecības, amatniecības un zemkopības tradīcijām.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!

Senās rotas