Baltu Vienības diena un Rudens Saulgrieži 22. septembrī

BALTU VIENĪBAS SASAUKSME – 2017

22. septembrī tiek atzīmēta Baltu vienības diena, kurā aicinām baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē pievienoties Baltu Vienības uguņu sasauksmei un laikā no plkst. 20.00 - 21.00 iedegt ugunis Kalnos, Pilskalnos un citās ar Baltu vēsturi saistītās vietās.

It īpaši šogad, jo 2017. gads Lietuvā ir Pilskalnu gads un šai dienā iekrīt arī Rudens Saulgrieži! 


Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, savu dzīvību un savdabību. 

Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot un pastāvēt gadu tūkstošiem, tāpēc mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi.
Kaut gan valstis citu no citas šķir robežas, visā pasaulē izklīdušos baltu pēctečus vieno no senčiem mantotais pasaules uzskats, joprojām dzīvās tradīcijas un paražas.

gada 22. septembrī (ceturtdienā) laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 atcerēsimies mūsu tautu vēsturi un, apmeklējot ar to saistītās vietas, stiprināsim saiknes, kuras vieno baltus visā pasaulē. Lai Uguns gaisma vieno baltu garīgo tēvzemi! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam! Uguns iedegšana vienlaikus nozīmē vienotību.
Sasauksmes būtība ir apmeklēt ar baltu vēsturi saistītas vietas un apzināties to nozīmi, kā arī iedegt ugunis pilskalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās, tādējādi vienojot baltu cilšu pēctečus un baltu zemes.

Baltu Vienības Uguns Daugmales Pilskalnā.

Aicinām kopienas, organizācijas un atsevišķus cilvēkus, kas 22. septembrī laikā no pulksten 20.00 līdz 21.00 piedalīsies Baltu Vienības uguņu sasauksmē, par to paziņot Lietuvā: baltai@aukuras.lt; Latvijā: linda.lindale@gmail.com. 
Lūdzam norādīt vietu, kur Baltu vienības uguns tiks iedegta, kas to darīs, un kontaktus saziņai.

Piemērs: Girniku kalns, Bubiu seņūnija, Šauļu raj. Uguni 22. septembrī plkst. 20.00 iedegs Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs “Aukuras”. Sākums plkst. 18.30. Plašāk: www.aukuras.lt. Tālrunis saziņai: +37068612612 (Darius), info@aukuras.lt. (koordinātes: 439532, 6192546 (LKS)).
Lai varētu precīzi atainot kartē vietu, ļoti vēlams norādīt tās GPS koordinātes.

Par katru pieteikto vietu mēs paziņosim sasauksmes kartē, lai kaimiņos esošie zinātu par Jūsu iekurto Vienības uguni, redzētu to no citiem kalniem un priecātos par to. Aiciniet draugus iedegt ugunis tuvējos kalnos, lai jūs redzētu cits citu! Ja atrodaties ārzemēs un nav iespējas aizbraukt uz baltu vēsturiskajām vietām, iededziet uguni mājās: lai Baltu Vienības Uguns zīme ceļo pa baltu zemēm un visu pasauli!

IEVĒRĪBAI! Pilskalnos un citos dabas un kultūras mantojuma objektos, ja tur nav jau ierīkota ugunskura vieta, nekuriniet uguni tieši uz zemes, jo tā jūs varētu izdedzināt robu vēstures grāmatā: sabojāt arheoloģisko slāni, kam var būt nozīme vēstures izzināšanā! Ja kalns ir apaudzis ar kokiem vai citādi traucēta redzamība, varat pacelt uguni uz kārts, palaist lidojošos lukturīšus, dot signālus ar lāzera stariem vai tml. Lūdzu, atcerieties Baltu Vienības dienas norises saskaņot ar izvēlētās vietas saimniekiem: īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldību vai tml., it īpaši, ja tās ir aizsargājamas dabas un kultūras mantojuma vietas.


Ieteikumi par uguni:

Lai arī kādā veidā jūs izvēlētos uguni kurt un par sevi gaismas ziņu izplatīt, pārliecinieties par ugunsdrošību!
Ja miglas, lietus vai citu iemeslu dēļ ir slikta redzamība, iesakām sasauksmei izmantot lāzera gaismas: lāzeru lukturu starus vēršot augšup un kustinot, iespējams izveidot daudzu kilometru attālumā redzamu gaismas stabu.
Ieteikumi svētku svinēšanai:
* Izvēlieties ar baltu vēsturi saistītu vietu: pilskalnu, svētkalnu, mitoloģisku vietu, senkapus, uzbērumu kapu kalniņu, cīņu vai citu piemiņas vietu.
* Iesakām sazināties ar citiem tuvējiem Baltu Vienības dienas atzīmētājiem, kuru kontaktus atradīsiet Baltu Vienības uguņu sasauksmes kartē https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zUN89PXza4iA.knQpg5FGxdgw un saskaņojiet uguns iedegšanas vai citu gaismas zīmju laiku, lai zinātu, kad cits uz cita pusi lūkoties!
* Pirms uguns iedegšanas iesakām sarīkot talku un sakārtot apkārtni, sagatavoties svētkiem: izveidot ugunskura vietu, sagatavot malku, savākt atkritumus un citādi sakopt apkārtni. Ja tuvumā ir interesanti objekti, iesakām apmeklēt arī tos.
* Sapulcējieties un iepazīstieties: sūtiet kausu (krūzi vai citu trauku) ar dzērienu un/vai maizes klaipu pa apli, katrs pa malkam nobaudot un vēlot cits citam un visiem kopā vienotību! Pastāstiet, kāpēc jums ir svarīga baltu piemiņa un vienotība… Nodziediet kopīgu dziesmu ( piemēram, šīs jau iecienītās kopīgās dziesmas), sarīkojiet kopīgu cienastu no dalībnieku atnestajiem “groziņiem”… Runājiet par baltu vēsturi: uzaiciniet zinošu cilvēku, kurš pastāstītu par baltu tautu vēsturi, dzīvesziņu, īpatnībām, vienotību! Un, protams, iededziet uguni!
* Baltu Vienības diena ir arī Rudens Vienādību diena, tāpēc ieteicams atcerēties arī šim laikposmam raksturīgās tradīcijas, iet rotaļās un citādi saskaņoties ar dabā notiekošajām pārvērtībām. Vērojiet debesis un apvārsni, saskaitiet, cik Baltu Vienības uguņu varat ieraudzīt! Radiet paši sev svētkus: dziediet, dejojiet, cienājieties, dalieties pārdomās… Sūtiet ziņas draugiem un paziņām!

Dalīties ar domubiedriem savā pieredzē, ievietot fotogrāfijas un filmas par Baltu vienības sasauksmi aicinām:
FACEBOOK:
Lietuviešu un latviešu kopīgā: BALTŲ VIENYBĖS UGNIES SĄŠAUKA / BALTU VIENĪBAS UGUNSKURU SASAUKSME
Piedāvājam:
siūlomas dainas baltų sąšaukai (LT) / Baltu vienības sasauksmei ieteicamās dziesmas (LV);
Pranešimas Baltu sasauka piliakalniu metams 2017(LT) / ziņojumu un attēlu plašsaziņas līdzekļiem (LV).
Ja vēlaties materiāli atbalstīt Baltu vienības sasauksmi,
varat pārskaitīt tai līdzekļus, norādot: “Baltų vienybės ugnies sąšaukai”
Konts: Šiaulių bankas A/s LT727180000000700784
Jau iepriekš pateicamies!
Papildu ziņas par Sasauksmi varat saņemt:
Lietuva:
Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“ – Darius Ramančionis, tel. +37060091403, el.paštas: baltai@aukuras.lt.
Latvija:
Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS: Saule Gunta, tel. +37128846708, e-pasts: saulegunta@gmail.com;
Biedrība “Latviešu un lietuviešu vienība” Inga Kapeniece, tālr. +37126242510, e-pasts: baltuvienibasugunis@gmail.com.
Lietuviešu/latviešu saziņas jautājumus risinās un Baltu vienības uguņu vietas Latvijā kartē atzīmēs Linda Lemhena, e-pasts: linda.lindale@gmail.com, tālr. +37129430689.
Baltkrievija:
Рэдакцыя Свайкста: Svajksta.by , svajksta@gmail.com
g. Baltu vienības ugunis atmirdzēja (karte).
Baltu vienības ugunis 2014.–2016. gadā atmirdzēja un 2017. g. tiks iedegtas: (karte pastāvīgi tiek papildināta

Rudens Saulgriežu kulminācija 23:02!


Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!