Eiropas Kultūras Mantojums Ķoniņciemā

Eiropas Kultūras Mantojuma dienas Ķoniņciemā 2017.

Ķoniņi ir vienīgie latviešu senči, kuri nekad nav pakļāvušies svešām varām, kaklakungiem un svešām reliģijām un gadu simtiem ilgi ir spējuši saglabāt savu neatkarību.
Kultūras Mantojuma pasākums 2017. gada 9. septembrī Ķoniņciemā.

Kuldīgas novada Turlavas pagastā Kuršu ķoniņu teritoriālo robežu veido bijušo 4 ķoniņu brīvciemu teritorijas ~700 ha lielā platībā.
Senajā Ķoniņciemā bija 13 saimniecības, no kurām līdz mūsdienām daļēji ir saglabājušās trīs, tostarp ”Vidusmauļas” un ”Kalna Ķīkāļi”. Kuršu ķoniņi ir vēstures procesā izveidojusies noteikta teritorija, kuru no citām atšķir tai piemītošā savdabīgā kultūras identitāte, kas izpaužas konkrētajai teritorijai raksturīgajā unikālajā kultūras mantojumā un valodas īpatnībās. Nosaukums ”kuršu ķoniņi” radies no senčiem - kuršu zemju valdniekiem. 
Kuršu ķoniņu kultūras mantojuma savdabību nosaka ilgstošā personu un īpašuma saimnieciskā neatkarība, sociālā un administratīvā pašnoteikšanās. Ķoniņu saimnieciskā nošķirtība no zemniekiem un muižniekiem veicināja daudzu arhaisku kultūras iezīmju - apģērba, valodas, ticējumu, saimniekošanas formas un identitāte saglabāšanās.

Šobrīd kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana ir apdraudēta, kultūrvēsturiskā vide padomju gados ir degradēta, ļoti liela daļa no šīm unikālajām vērtībām ir zudusi.


Kultūras Mantojuma Saglabāšana.


Kuršu ķoniņu stāsts ir unikāls gan Eiropas, gan Latvijas vēstures kontekstā. Tas ir stāsts par brīvības, neatkarības un pašnoteikšanās pieredzi un savu tiesību sargāšanu daudzu gadsimtu garumā.

Ķoniņi ir vienīgie latviešu senči, kuri nekad nav pakļāvušies svešām varām, kaklakungiem un svešām reliģijām un gadu simtiem ilgi ir spējuši saglabāt savu neatkarību.

9. septembrī vēsturiskajā Ķoniņciemā notiks pasākums, kas padziļinās izpartni par seno kuršu ķoniņu vēsturi un piedāvās iespēju iepazīties ar spilgtākajām kuršu ķoniņu kultūras liecībām - ķoniņu brīvciemu vēsturiskās apbūves materiāliem, unikāliem vēsturiskiem dokumentiem – “Brīvības grāmatām”, fotogrāfijām u.c. vēsturiskām liecībām no Kuldīgas muzeja fondiem.

Pasākuma laikā notiks:

tikšanās ar ķoniņu vēstures pētniekiem un ķoniņu tiešajiem pēctečiem,
kuršu ķoniņu senlietu krātuves apskate,
tradicionālās kultūras grupu koncerts, kā arī
radošās meistardarbnīcas bērniem un
kulinārā mantojuma iepazīšana.

Bezmaksas pasākums.

Pasākumi pie Kuršu Ķoniņiem.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!

Senās rotas