Mežotnes Pilskalns - Latvijas gada arheoloģijas piemineklis

LATVIJAS ARHEOLOĢIJAS PIEMINEKLIS '17. 

2017. gada Latvijas gada arheoloģijas piemineklis – Mežotnes pilskalns ar senpilsētu – jau sen saista ikviena Latvijas vēstures un dzelzs laikmeta pētnieka uzmanību.Pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma, 2017. gada augustā Mežotnes pilskalnā atkal norisinājās arheoloģiskie izrakumi – šoreiz senās ostas vietas tuvumā.

Septembra sākumā Mežotnes pilskalna senpilsētā notika arī Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums, kā ietvaros par šogad veiktajiem izpētes darbiem to rezultātiem, apzinot arheoloģiskās liecības senās ostas teritorijā un nākotnes iecerēm klātesošajiem vēstures interesentiem un vietējiem iedzīvotājiem stāstīja un rādīja izrakumu vadītājs arheologs Artūrs Tomsons.

  
Plenēra laikā no anonīmiem avotiem tika saņemti arī divi senlietu grupu dāvinājumi – to vidū ir divi vēlā dzelzs laikmeta kaujas cirvji, sieviešu un vīriešu rotas – vidējā un vēlā dzelzs laikmeta kaklariņķi, riņķsaktas, stopsakta, dažādi seno zemgaļu piekariņi, važturu fragmenti, rotadatas, retas formas zobena roktura detaļa, kā arī samērā reta, ar 3. gadsimtu datējama bronzas aproce.


Latvijas arheologu biedrība atgādina, ka senlietu atrašanas gadījumā ir precīzi jāpiefiksē atraduma vieta un jāziņo Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, vai jāsazinās ar jebkura valsts akreditētam muzeja speciālistiem.


Šobrīd izpētes laikā iegūtais senlietu materiāls ir nokļuvis Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kur ar tiem tagad varēs iepazīties ikviens Latvijas vēstures interesents.

LAB izsaka pateicību visiem labvēļiem, ar kuru palīdzību bija iespējama 2017. gada pieminekļa projekta veiksmīga īstenošana! Paldies un uz tikšanos nākamgad kādā citā Latvijas pusē!


Artūrs Tomsons.

Arheologu biedrība

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas