Latvijai zaudējumi miljonos, bet tikai viens notiesātais.

Tā ir Latvijas vēsturē pirmā reize, kad pret mant­račiem vērsts kriminālprocess beidzas ar tiesu un notiesājošu spriedumu,


uzsver Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI). Inspekcijai šajā lietā ir cietušā statuss.
Alūksnes rajona tiesa rakstveida procesā izskatīja lietu pret trim mant­račiem, kuri 2013. gadā veica pretlikumīgus meklējumus un izrakumus Alūksnes novada Alsviķu pagasta Asaru senkapos.


Alūksnes tiesas pārstāve Milvi Djomina informēja, ka visi trīs vainīgie kā sodu saņēmuši 160 stundas piespiedu darba katram. Tas ir pirmās instances spriedums, kas stāsies spēkā desmit dienas pēc pasludināšanas, ja netiks pārsūdzēts. Rakstveida procesos gan tas nenotiek bieži, jo procedūra paredz, ka starp apsūdzēto personu un prokuroru tiek noslēgta vienošanās par piemērojamo sodu un tiesnesis izvērtē vienošanos un pieņem par to lēmumu. Djomina apstiprināja, ka trijotne “katrā ziņā nav vietējie”, un nedz noliedza, nedz apstiprināja minējumu, ka ir runa par rīdziniekiem, tātad arī sods varētu tikt izciests Rīgā, ne Alūksnē.
 
Foto - LETA
“Krievu marša” organizētājs- Latvijas vēsturē pirmais sodītais senkapu aplaupītājs- Aleksandrs Žguns, biedrība "Rodina".


Lieta tika ierosināta pēc Krimināllikuma 228. panta “Kapa un līķa apgānīšana”, kur līdzās piespiedu darbam un naudas sodiem kā maksimālais sods paredzēta brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Juridiskajā praksē “Kapa un līķa apgānīšana” tiek uzskatīta par nodarījumu, kas vērsts ne tikai pret sabiedrisko kārtību, bet arī sabiedrisko tikumību un vispārpieņemtajām morāles normām. Asaru senkapi ir 9. – 12. gadsimta latgaļu kapulauks. Kad 2013. gadā VKPAI darbinieki apsekoja senkapus, tiem līdzās arheologu vēl neizpētītajā aizsargteritorijā atrada ar metāldetektoriem bruņotu mantraču darbībai raksturīgās pazīmes – vairākas nelielas un vienu lielāku raktu bedri, izsvaidītas skeletu kaulu paliekas. Bija meklētas bronzas rotas un metāla priekšmeti, kurus senatnē deva līdzi mirušajiem. Konkrētajā gadījumā tiesa nevarēja mantračus saukt pie atbildības par kultūras pieminekļa nopostīšanu, jo pārkāpuma brīdī juridiski tā bija valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa “Asaru senkapi” aizsardzības zona, nevis paši senkapi. Šobrīd, ņemot vērā atklātos apbedījumus, pieņemts lēmums dot tai aizsargājamā pieminekļa statusu kā “Asariem 2″.

Portālā “tiesas.lv” pieejamā informācija liecina, ka pie atbildības sauktie ir Viktors Bovtišs, Vladimirs Volkovs un Aleksandrs Žguns. Neoficiāli zināms, ka pēdējais ir ne tikai savās aprindās un interneta forumā “Antik-war” labi pazīstams aktīvais mantracis ar pavārdu “Monarhist”, bet jau agrāk nonācis mediju uzmanības lokā kā bēdīgi slavenās promaskaviskās biedrības “Rodina” līdzpriekšsēdētājs un biedrības “Pribaltijskij kazačij krug” dalībnieks. “Baltijas kazaku loks” ir cieši saistīts ar Krievijas valdības atbalstīto paramilitāro organizāciju “Krievijas un ārzemju kazaku karaspēka savienība”. Savukārt biedrība “Rodina” bauda ievērību ar to, ka katru gadu 9. maijā cenšas organizēt “Krievu maršu”.
LA,
Viesturs Sprūde
Foto - LETA

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas