Ūsiņdiena Ķoniņciemā, 7. maijā.


Ūsiņi Ķoniņciemā. Zirgu diena.

2016. gada 7. maijs Ķoniņciemā.


Ķoņiņu Mantojuma saglabāšanas un Ūsiņdienas godināšanas

pasākuma darbības programma:

15:00 Dalības reģistrācija.
15.30 Pasākuma atklāšana.

Iepazīstināšana ar dalībniekiem.
15:40 Kuršu ķoniņu- seno Baltu cilšu vadoņu- Tontegodes un Peniķu dzimtu pēcteču uzrunas.
15:50 Lietuvas - Polijas karaļu dinastijas - Jagaiļu dzimtas mantinieka uzruna.
16:00 Visu dienu meistaru, tirgotāju, amatnieku produkcijas demonstrējumi.



16.00-18.00 Zirgu treneres Ilondas Reitas vadīta izglītojoša programma ar un par zirgiem, iespēja veikt izjādes pa Ķoniņciemu.

Alīdas Štromanes vadībā tautasdziesmas un rotaļas par zirgiem un Ūsiņu.
Kuršu brīvciemu vēstures iepazīšana gidu pavadībā un zirglietu apskate stallī. Dažādas atraktīvas nodarbes par zirgu tēmu.
18.00-20.00 Liesmas Lagzdiņas vadīts stāstu laiks par zirgiem un Ūsiņu- pasakas, mīklas, sakāmvārdi, anekdotes un patiesi notikumi.
Pasākuma apmeklētājiem stāsti.
2 bērnu folkloras kopu uzstāšanās Inas Celitānes vadībā.



20.00- 24.00 Vakara mistērijas pie ugunskura vada Ingus Freibergs, Miks Kozlovskis un
Agris Rupeiks.
Aktivitātes seno zinību un tradīciju iepazīšanai.
22:22 Sakrālais Uguns rituāls.
Nakts sadziedāšanās ap ugunskuru.

Pasākumu rīko biedrība "Dižavots" sadarbībā ar Kuldīgas novada domi,
Turlavas pagasta pārvaldi un biedrību "Fonds Zīmogs Sarkanā Vaskā".
Ieeja bez maksas.

Ķoniņu pasākumu atbalsta: 

Kuldīgas novada pašvaldība, Turlavas pagasta pārvalde un Kurzemes Kultūras programma.


























Ūsiņu dienas pasākumā Ķoniņciemā 7. maijā varēs baudīt vīru kopas "Vilki" uzstāšanos.



Ķoniņu Mantojuma pasākumā piedalīsies un atklāšanā kopā ar Kuršu ķoniņu dzimtām uzrunu teiks arī Lietuvas- Polijas karaļu Jagaiļu dinastijas mantinieks.



Senais Ķoniņciema skats!

Senvēstures saglabāšana Ķoniņciemā.
Pasākuma starptautiskā nozīme.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!