Identitātes un vērtību meklējumi

IDENTITĀTES UN VĒRTĪBU MEKLĒJUMI: DAUGAVPILS NOVADS
Sekciju vada: Janīna Kursīte
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte,
Visvalža 4a, 221. telpa, 1. novembris13.00–13.10 Konferences ievadvārdi 1. sēde. Vada Valentīns Lukaševics
13.10–13.25 Juris Urtāns. Rituālie akmeņi Augšzemes augšgala viduslaiku kapsētās
13.40–13.55 Valentīns Lukaševičs. Sēļu kultūridentitāte
13.55–14.10 Janīna Kursīte, Roberts Ķipurs. Uniāti Daugavpils novadā
Letonika

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!