Krišjāņa Barona konference

KRIŠJĀŅA BARONA KONFERENCE 2017

FOLKLORA: VĒRTĪBAS UN INTERESES

Norises vieta: LNB Konferenču centrs, Mūkusalas iela 3, Rīga
Norises laiks: 30.–31. oktobris

30. oktobris
10.00–10.10 Konferences atklāšana. Vada Gatis Ozoliņš
10.10–10.35 Dace Bula. Folkloras vērtība mantiskuma metaforās: ieskats jēdziena “garamantas” vēsturē.
10.35–11.00 Guntis Pakalns. A. Lerha-Puškaiša publiskā dzīve
11.00–11.25 Rita Treija. Kad Dainu skapim ir vairāk „like” nekā tavam uzņēmumam
11.25–11.50 Kristīne Rotbaha. Lauku īpašums latviešu folklorā tiesiskās paļāvības un tiesisko vērtību kontekstā
11.50–12.30 Kafijas pauze

Vada Sanita Reinsone
12.30–12.55 Janīna Kursīte. Vietas vērtība: Daugavpils novads
12.55–13.20 Ingus Barovskis. Iekštelpu iekārtojuma ikonogrāfija folkloras un reliģisko priekšstatu sinkrētismā: Daugavpils novada piemērs
13.20–13.45 Svetlana Pogodina. Kaimiņa mitoloģizācija: ebreju stereotips Latgales mutvārdu tradīcijā
13.45–14.10 Inese Sirica. Mūsu etnogrāfisko (tautas) pūra mēbeļu otnieki – ebreji
14.10–15.00 Pusdienas

Vada Ieva Garda-Rozenberga
15.00–15.25 Angelika Juško-Štekele. Koncepts “grēks” latgaliešu pasakās
15.25–15.50 Beatrise Reidzāne. Vilka tēla motifēmas “Latvju dainās”
15.50–16.15 Ave Goršiča. Tautas ārstniecības “garu” meklējot
16.15–16.40 Ieva Ančevska. Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā
17.00 Ievas Tihovskas grāmatas “Īsta čigānu mūzika: Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā” un Sanitas Reinsones grāmatas “Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās” atvēršana

31. oktobris
Vada Ieva Tihovska
10.00–10.25 Eva Mārtuža. Dieva būtība latviešu folklorā saistībā ar klasiskā teisma izstrādāto koncepciju
10.25–10.50 Jānis Priede. “Mūžam” reliģiskā dimensija: no dainām līdz kristīgajam tekstam
10.50–11.15 Anita Stašulāne. Sapņu interpretācija: Raiņa skatījums
11.15–11.40 Ilona Ļaha. “Zili ziedi, zelta rasa” – “Latvju dainu” izlase zviedru valodā
11.40–12.20 Kafijas pauze

Vada Māra Vīksna
12.20–12.45 Aigars Lielbārdis. Latviešu kalendārs un svinamās dienas: kristīgās tradīcijas ietekme
12.45–13.10 Ieva Pīgozne. Latviešu folkloras krātuves krājuma izmantošanas iespējas 19. gadsimta kāzu apģērba izpētē
13.10–13.35 Māra Mellēna. Mantojums, tradīcija, jaunrade: bērnu un jauniešu folkloras kopu pieredze Latvijā
13.35–14.00 Gatis Ozoliņš. Pirmā pasaules kara folklora: lietojuma vērtība
14.00–14.45 Pusdienas

Vada Sandis Laime
14.45–15.10 Digne Ūdre. Svastika un ugunskrusts: konfliktējošās identitātes
15.10–15.35 Jolanta Stauga. Latviešu ticējumi par dzemdībām un jaundzimušo mūsdienu folkloras kontekstā
15.35–16.00 Žans Badins. Padomju perioda atmiņu albumu izpētes problemātika
16.00–16.25 Baiba Krogzeme-Mosgorda. Tautas rakstīšanas tradīcijas kā kultūras vērtība
16.25 Konferences noslēgums
Papildu informācija: gatis.ozolins@lulfmi.lv
Letonika

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!

Senās rotas