Latviešu valodas pētījumi 21. gs.

LATVIEŠU VALODAS PĒTĪJUMI 21. GADSIMTA ZINĀTNES KONTEKSTĀ
Sekciju vada: Ilga Jansone
Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēžu zāle, Akadēmijas laukums 1, II stāvs, Rīga
Norises laiks: 2. novembris9.00–9.30 Reģistrācija
9.30–9.40 Atklāšana

1. sēde. Vada Ilga Jansone
9.40–10.00 Anta Trumpa. Atsevišķu tautību nosaukumi latviešu valodas 16., 17. gs. tekstos: latvieši, lietuvieši, krievi

10.00–10.20 Anna Frīdenberga. Vārddarināšanas modeļu salīdzinājums senajos tekstos un mūsdienu latviešu valodā

10.20–10.40 Anna Vulāne. Etimona deminutīvi latviešu valodā: derivatīvi semantiskais aspekts

10.40–11.00 Dace Markus. Sistēmiskums krāsu nominācijā bērnu valodā

11.00–11.30 Kafijas pauze

2. sēde (vada Anta Trumpa)

11.30–11.50 Ilze Auziņa, Normunds Grūzītis, Kristīne Levāne-Petrova, Gunta Nešpore-Bērzkalne, Baiba Saulīte. Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā

11.50–12.10 Gunta Nešpore-Bērzkalne, Lauma Pretkalniņa, Laura Rituma, Baiba Saulīte. Sintaktiski marķēts latviešu valodas korpuss

12.10–12.30 Ilga Jansone. Īpatnēji uzvārdi Vidzemē (pēc 1826. g. Vidzemes guberņas dvēseļu revīziju materiāliem)

12.30–12.50 Jānis Sīlis. Jēdziens “tulkojumzinātnes publikācija” kā pamatkritērijs Latvijas autoru teorētisko un lietišķo pētījumu klasifikācijā

12.50–13.50 Pusdienu pārtraukums

3. sēde. Vada Sanda Rapa

13.50–14.10 Vija Požarnova. Eiropas Savienības un Indijas Republikas valodas politikas raksturīgākās iezīmes

14.10–14.30 Dace Strelēvica-Ošiņa. Lībisko lingvonīmu līkloči: par dažiem nosaukumiem un pārpratumiem

14.30–14.50 Liene Markus-Narvila. Velna vārdi latviešu valodā

14.50–15.10 Ilga Migla. Dažu graudaugu nosaukumi latviešu valodā

15.10–15.40 Kafijas pauze

4. sēde. Vada Anitra Roze
15.40–16.00 Sintija Ķauķīte. Interpunkcijas stilistisks lietojums prozā un publicistikā: salīdzinošais aspekts

16.00–16.20 Iveta Pūtele. Latviešu terminoloģijas iezīmes 20. gs. 20. –30. gados

16.20–16.40 Agita Kazakeviča. „Nepilnīga burtene” un „ekscentrības kļūda” jeb Vārdkoptermini “Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcā”

16.40–17.00 Anitra Roze. “Pokémon Go” spēlētāju vārdi: dzimuma aspekts

Papildu informācija: latv@lza.lv
Letonika

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!