Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA SEMINĀRS
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA POTENCIĀLS TŪRISMĀ

2018. gada 1. martā
Aizputes kultūras nams
Adrese: Atmodas 16, Aizpute, Aizputes novadsProgramma.
9.30 Reģistrācija, rīta kafija
Moderators: Andris Klepers
10.00 Plānotās tūrisma veicināšanas aktivitātes Kurzemē 2018./2019. gadā
Maija Bebre, Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja, Ingrīda Smuškova, Kurzemes
tūrisma asociācijas valdes locekle
10.10 Kas interesē Baltijas valstu tūristus? Stāsts par 2000 Baltijas valstu iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem par populārākajiem tūrisma pakalpojumu veidiem
Kristaps Kovaļevskis, SIA “Civitta Latvija” projektu vadītājs
10.30 Ieskats Eiropas industriālās arhitektūras vēsturē
Inga Karlštrēma, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante, Rīgas industriālās arhitektūras
pētniece
11.45 Industriālais mantojums Kurzemē. Šaursliežu dzelzceļi
Toms Altbergs, Latvijas Dzelzceļa Industriālā mantojuma eksperts un Andris Biedriņš, Latvijas
Industriālā mantojuma fonda valdes priekšsēdētājs
12.15 Pusdienu pauze
13.15 Kurši arheoloģisko un rakstīto avotu gaismā
Dr.hist. Artūrs Tomsons, arheologs, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas
departamenta galvenais krājuma glabātājs, Eiropas Arheologu asociācijas biedrs, Latvijas
Arheologu biedrības valdes loceklis. Bloga www.arheostudija.lv autors
14.00 Kuršu kultūrvēsturisko tūrisma objektu kopskats
Andris Grīnbergs, Latvijas Petroglifu centra vēsturnieks un dabas pētnieks, SIA “Civitta Latvija”
kultūras mantojuma eksperts. Interneta vietnes www.petroglifi.lv autors
14.40 Kafija
15.10 Stāsts kā tūrisma piedāvājuma pamats
Ingrīda Smuškova, Kurzemes tūrisma asociācijas valdes locekle, Tukuma TIC vadītāja
15.40 Kuršu vēstures un industriālā mantojuma piedāvājuma tirgvedības praktiskie apsvērumi
Andris Klepers, Vidzemes augstskola
16.20 Aizputes ūdenstorņa apskate, kafija un sarunas
Kontaktinformācija:
Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+372 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv
Maija Bebre
KPR projektu vadītāja
+ 371 286665571
maija.bebre@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv
Dalību pieteikt līdz š.g. 26. februārim, aizpildot reģistrācijas formu.

http://www.kurzemesregions.lv/news/643

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!

Senās rotas