Lietuvas Neatkarības 100-gades sarīkojumi

Lietuvas 100-gadei veltīts sarīkojums

2018.gada 16.februārī plkst. 18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas (Brīvības ielā 49/53) 2.stāvā, Lasītāju zālē Latvijas dievturu sadraudze aicina uz Lietuvas Neatkarības pasludināšanas 100. gadadienai veltītu vakaru. 

Šis gads ir ļoti īpašs mums, visām trim Baltijas valstīm. Lietuva, Igaunija un Latvija šogad svin savu 100-gadi. Laiks, kas ir neliels posms ilgajā mūsu tautu veidošanās un nostiprināšanās ceļā. Mēs esam gājuši cauri dažādiem laikiem - brīvības un nebrīvības, slēpšanās un atvērtības posmiem, cauri cīņām un laimes brīžiem. Jā, kopējā tautu dzīves plūdumā 100 gadi ir neliels laika sprīdis. Bet arī liels, jo tajā noticis tik daudz. Tik daudz cīņu un tautiešu atdevības brīžu ir bijis. Tik daudz mūsu nesavtības tautas un valsts priekšā. Varbūt arī bezpalīdzības un izmisuma brīžu. Mūsu brāļu un kaimiņu tautu dzīves ceļš ir bijis mazliet līdzīgs un arī mazliet atšķirīgs un katrai tautai savs raksturīgais ir plaucis. Un dažkārt arī gremdēts. Mūsu tautas ir rūdītas. Un stipras.Ar lietuviešiem mūs vieno vienas tālās valodas un dievestības saknes, mūsu baltu tautu koks, kas mums kopā veidojams un audzējams tālāk, lolojams un kopjams. Ar igauņiem saista arī citi pavedieni. Mūsu līdzīgās un dažbrīd atšķirīgās vēstures, pagātnes un piedzīvotais ir kaldinājis visus mūs.

Jo īpaši mums arī šodien būtu svarīgi apzināties Vienošanās nepieciešamību. Būt kopā priekos un svētkos, būt kopā grūtībās un smagumu dalīt, vienam otru atbalstot. Un tai pat laikā katram pašam savu dzīvi dzīvot.

Šo, 16.februāra, vakaru veltīsim Lietuvas simtgades daudzinājumam. Un tā kā simtgade nav radusies pēkšņi un tukšā vietā, tā kā līdz tai tauta ir garu un grūtību pilnu celu staigājusi, mēs dziesmās un vēstījumos skarsim tālos laikus, senatni, mūsu dievišķo un mītu pasauli.

Tradicionālo dziesmu ritus vadīs folkloras kopas Laiva vadītāja Anda Ābele. Kopā mācīsimies un izdziedāsim gan latviešu, gan lietuviešu senās dainas - Dieva, mītoloģiskās un pavasara laika gaidīšanas dziesmas.

Sarunā piedalīsies Latvijas Dievturu sadraudzes savietis Ivo Rubīns, Daugavas saimes vadītāja Gunta Saule, vēsturniece Regīna Valtenberga un citi viedi ļaudis.

Aicinām visus, kas vēlas kopā daudzināt mūsu brāļu tautas 100-gades godu dienu!
Sīkākas ziņas - Gunta Saule (tālr.: 27811297, e-pasts: saulegunta@gmail.com)

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas