Baltu Kriwule Prūsijā


Baltu Kriwule 2016, Prūsijas teritorija (Polijā), Ožkine, ŠilainēBaltu Kriwuli pārstāvēja ne tikai Lietuvas un Latvijas, bet arī Prūsijas pārstāvji!

Jātvingu un prūšu ciematā Ožkinē (Polijas teritorijā, Šilaine) no 3.- 5. jūnijam norisinājās tradicionālā Baltu Kriwule. 
Pasākuma piedalīties aicināti bija mūsu senču senās ticības atzinēji un tie, kuriem nav vienaldzīga baltu (prūšu, lietuviešu, latviešu) pasaules uztveres, kultūras un tāpatības saglabāšana. 
Tika spriests par baltu tautu identitātes, savstarpējo saikņu stiprināšanas un sadarbības jautājumiem.- pasaules uztvere, dzīvesziņa un ticības kopšana un tas izplatība.Baltu Kriwule ir ikgadējs pasākums, nākamgad tas notiks Latvijā, dievturu jaunajā Swētnīcā.
Kriwule

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas