Skolai atsaka akreditāciju.

  Atsaka akreditāciju “aizdomīgai” privātskolai.

Privātās vidusskolas "INNOVA" dibinātājs ir pedagoģiskais centrs "Eksperiments", kuru savukārt dibinājis Broņislavs Zeļcermans – aktīvs krievu skolu aizstāvis. Drošības policijas sniegtās informācijas un izglītības programmu akreditācijas komisijas saskatīto pārkāpumu dēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) atteicies akreditēt privātās vidusskolas “INNOVA” pamatskolas un vidējās izglītības programmas.
Šopavasar IKVD pārstāvjiem skolā nācās viesoties divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, skolai abām minētajām programmām beidzās akreditācijas termiņš. Otrkārt, par skolu bija saņemts kāds iesniegums, kura saturu IKVD neatklāj, taču šā iesnieguma dēļ pārbaudi skolā veica IKVD Uzraudzības departaments.

Privātā vidusskola “INNOVA”, kuras dibinātājs ir pedagoģiskais centrs “Eksperiments”, saskaņā ar TV3 raidījumā “Nekā personīga” pausto esot izglītības iestāde, kurā tiekot audzināta jaunā krievu elite. Piemēram, nepilsoņu tiesību aizstāve Elizabete Krivcova mācījusies ne nu gluži šajā skolā, bet minētā pedagoģiskā centra veidotā izglītības programmā. Savukārt tagadējie skolas pārstāvji un skolēni regulāri dodas uz dažādiem pasākumiem Krievijā, piemēram, organizācijas “Russkij mir” rīkoto jauno talantu salidojumu. Skolas profils sociālajos tīklos liecina, ka šopavasar skolas komanda piedalījusies debašu turnīrā Krievijā. 9. maija gājiena “Ne­­­­mirstīgo pulks” organizatore Margarita Dragile skolas telpās ierīkojusi biroju pašas vadītai organizācijai “Parom”.

Savukārt starp pedagoģiskā centrā “Eksperiments” dibinātājiem ir Broņislavs Zeļcermans – aktīvs krievu skolu aizstāvis. Viņa dēls Aleksandrs Zeļcermans ir “INNOVAS” direktors.

IKVD vadītāja Inita Juhņēviča stāsta, ka IKVD eksperti skolu bija vērtējuši jau pirms diviem gadiem. Tad secināts, ka tās darbībā daudz uzlabojama, tāpēc skolas piedāvātās izglītības programmas akreditēja tikai uz diviem gadiem (ja viss kārtībā, tās akreditē uz sešiem gadiem – I. K.). Šopavasar, ierodoties skolā, ekspertiem nācās secināt, ka nepilnības nav novērstas, gluži otrādi – skolas darbība pat pasliktinājusies.

Kas tieši skolas darbībā ir nepieņemams, IKVD detaļās neklāsta. Taču uzsver, ka skolā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, tajā skaitā pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas neatbilstība noteiktu mācību priekšmetu mācīšanai, mācību stundu slodzes pārsniegšana, izglītības programmu īstenošana neatbilstoši licencētajai programmai. Esot konstatēts, ka pedagogi nepietiekami zina latviešu valodu. Tikmēr skolas direktora vietniece Jolanta Krasovska pārmetumus noliedz: skola darbojoties Latvijas normatīvo aktu ietvaros. Arī pedagogiem ir apliecinājums par latviešu valodas prasmi augstākajā līmenī, un tā nule pārbaudīta.

Taču, pieņemot lēmumu, akreditācijas komisija ņēma vērā arī “informāciju saistībā ar izglītības iestādes, tās dibinātāju un atsevišķu pedagogu rīcību, kas neveicina piederības stiprināšanu Latvijai un sabiedrības saliedēšanu, kā arī Latvijas valstij, tās vērtībām lojālas sabiedrības veidošanu” . Noprotams, ka šī informācija par skolu nākusi no Drošības policijas (DP). Taču, kāda tā bijusi, nekomentē ne IKVD, ne arī pati DP.

No sarunas ar J. Krasovsku var izlobīt, ka skola kļuvusi aizdomīga kādu darbību dēļ, ko veikušas ar to tieši vai pastarpināti saistītas personas. Skolā gan uzskata, ka IKVD lēmums liegt akreditāciju šādu iemeslu dēļ nav taisnīgs. “Neviens pedagogs nekādas pretvalstiskas darbības nav veicis,” uzsver J. Krasovska. Noprotams, ka DP ir kāda informācija par skolas dibinātāja un dažu pedagoģiskā centra “Eksperiments” (bet ne skolas) absolventu rīcību. J. Krasovska norāda: tie ir cilvēki, kam nav nekāda sakara ar to, kā skolā tiek izglītoti skolēni un kuri privātajā vidusskolā “INNOVA” nav mācījušies.

Tāpēc mācību iestāde IKVD lēmumu grasās pārsūdzēt Izglītības un zinātnes ministrijā.
J. Krasovska stāsta: sākotnēji no ekspertiem sapratusi, ka skola tiks akreditēta. Pēc tam, kad ekspertu vairs skolā nemaz nebijis, kaut kas licis viņiem lemt par sliktu šai privātskolai. I. Juhņēviča toties teic: tas ir tikai normāli, ka lēmums tiek pieņemts nevis uzreiz pēc pārbaudes skolā, bet vēlāk. Tajā pašā laikā viņa neslēpj: viedokļi par to, ko darīt ar “INNOVA” programmu akreditāciju, akreditācijas komisijā bijuši dažādi.

Pašai skolai gan akreditācija nav atņemta, tā būs spēkā pat vēl līdz 2020. gadam. I. Juhņēviča skaidro, ka skola šobrīd var turpināt darbu, taču, kamēr nebūs akreditācijas, tā nevarēs saņemt valsts finansējumu skolotāju algām. Turklāt tā nedrīkst arī izsniegt valsts apstiprinātus izglītības dokumentus. J. Krasovska man sacīja, ka tā neesot problēma, skolā šobrīd nemaz neesot izlaiduma klases. Tā gan nav gluži taisnība: skolas vietne “Facebook” liecina, ka maija sākumā tur bijis pēdējais zvans 9. klasei. I. Juhņēviča teic, ka skolēniem, visticamāk, izdevās saņemt apliecību par pamatizglītības ieguvi, jo skolēni piereģistrēti kādā citā skolā, kuras izglītības programma ir akreditēta.

Skolas Latvijā ir tiesīgas īstenot izglītības programmas, kas ir tikai licenzētas, bet nav akreditētas, taču, ja izlaiduma brīdī nav akreditācijas, nav arī diploma. Privātskolai “INNOVA” šobrīd licence ir tikai vidējās izglītības programmai, tātad skolēnus 10. klasē tā varēs uzņemt, pat ja nav akreditācijas. Taču pamatizglītības licence tai beigusies un pagaidām nav atjaunota. Tas nozīmē, ka uzņemt bērnus 1. klasē “INNOVA” šobrīd nevar. I. Juhņēviča sola: ja tiks iesniegti atbilstoši dokumenti, licenci līdz rudenim skola tomēr varētu iegūt. Pēc IZM datiem, 2015./2016. mācību gada sākumā skolā mācījās 93 skolēni.

I. Juhņēviča arī mierinoši uzsver: akreditācijas atteikšana izglītības programmai nav nekas ārkārtējs. Šogad dažādu trūkumu dēļ nav akreditēta arī Rudbāržu speciālās internātpamatskolas izglītības programma, bet par vēl divu skolu – vienu pašvaldības skolu un vienu privātskolu – programmu neakreditēšanu jau sagatavoti lēmumprojekti, taču paši lēmumi vēl nav pieņemti. Skolas, kuru programmām akreditācija liegta, pēc trim mēnešiem var lūgt IKVD lemt par atkārtotu akreditēšanu. Ja trūkumus izdevies novērst, akreditāciju piešķir. Vai “INNOVA” trīs mēnešos var novērst problēmas, kas radījušas bažas arī Drošības policijā, – to atbildīgās amatpersonas atsakās komentēt.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!