Eksperimentālās arheoloģijas loma pasaulē

“Eksperimentālās arheoloģijas loma mūsdienu pasaulē: izglītībai, zinātnei un tūrismam”

14.Xplkst. 18.00, Aspazijas bulvārī 5, 510. auditorijā
 dr. hist. Arturs Tomsons

PUBLISKO LEKCIIU CIKLS
“KULTŪRAS MANTOJUMS: SAGLABĀŠANA, INTERPRETĀCIJA, RESTAURĀCIJA
Laipni gaidīti visi interesenti! 

Papildus informācija:
Ieeja bez maksas www.lu.lv vai e:pastā: vff@lu.lv

Citas lekcijas

 


Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!

Senās rotas