Latviskās dzīvesziņas paSaules Sadarbības saiets 28.11.

BALTU SAKRĀLAIS MANTOJUMS
 


Turpinot cikla Baltu sakrālais mantojums labākās tradīcijas, tam ir sācies jauns attīstības posms.


Daudzās iepriekšējās tikšanās reizēs ir notikusi vērtīga zināšanu apmaiņa starp latviskās dzīvesziņas kopējiem, ideju līderiem, zinātniekiem , publicistiem, interesentiem un viedajiem.

Tādēļ pienācis arī mūsu laiks tapt no domātājiem par zinātājiem un no zinātājiem par darītājiem, kopējiem, stiprinātājiem un daudzinātājiem. Tādēļ aizvien vairāk ļaužu vienojas kopīgā sadarbības tīklā – Latviskā dzīvesziņas pasaule.

Kopīgo darbu sākam jau 28. novembrī ar pirmo tikšanos SADARBĪBAS SAIETĀ, Ādažu kultūras centrā , Gaujas ielā 33a.
PIETEIKŠANĀS DALĪBAI SAIETĀ: Dalībnieks tiek reģistrēts dalībai saietā, nosūtot uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv savu vārdu un uzvārdu.  Reģistrēties saietam var līdz 25. novembrim. Dalībnieku skaits ierobežots.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv vai zvaniet +371 29289859 Inesei Krūzei.
Mēs esam šaiSaulē, dzīvojam zem Saules -Pasaulē, pēc Saules rita – ejam pa Saules ceļu, paSaulei. 

Lekcija par baltiem.
http://labadoma.blogspot.com/2015/11/balti-pasaule.htmlRoberts Mūks   Latviskā dzīvesziņa

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!