Kultūras mantojuma saglabāšana. Lekcijas VFF

PUBLISKO LEKCIIU CIKLS
“KULTŪRAS MANTOJUMS: SAGLABĀŠANA, INTERPRETĀCIJA, RESTAURĀCIJA“

 
 
Trešdienās, Aspazijas bulvārī 5, plkst. 18.00
510. auditorijā


14.X dr. hist. Arturs Tomsons “Eksperimentālās arheoloģijas loma mūsdienu pasaulē: izglītībai, zinātnei un tūrismam”

21.X dr. hist., prof. Gvido Straube “Vidzemes brāļu draudze un tās kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanas iespējas"
28.X dr. hist., asoc. prof. Aleksandrs Gavriļins “Sakrāla kultūras mantojuma saglabašanas problēmas”
4.XI dr. hist., doc. Andris Šnē “Kultūras pieminekļi, sabiedrība un ideoloģija: Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības vēsture (19. gs. - 1940. g.)M
11.XI dr. hist. doc. Mārtiņš Mintaurs “Kultūras pieminekļi, sabiedrība un ideoloģija: Latvijas kultūras mantojuma aizsardzibas vēsture (1940.-21. gs. sākums)”
2S.XI mag. hist. Dagnija Baltiņa “Kultūras mantojums un vēsture: disciplīnu sadursme vai veiksmīga mijiedarbība"
2.XII dr. hist., asoc. prof. Harijs Tumans “Arhitektonisko tēlu interpretācija: antīkie dievi, varoņi un briesmoņi Rīgas ielās"
9.XI1 dr. art. Elita Grosmane “Svētā Pētera veiksmes un neveiksmes, sargājot Rīgas pilsētas draudzes baznīcu”
16.XII dr. arch. Jānis Lejnieks “Rīga, kuras nav: 20., 21. gadsimta nerealizētie projekti kultūras mantojuma kontekstā"
 
Laipni gaidīti visi interesenti! 
Papildus informācija un programma:
Ieeja bez maksas   www.lu.lv vai e:pastā: vff@lu.lv

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!

Senās rotas