Latviskās dzīvesziņas Sadarbības Saiets

Latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETS.                                                                                                        28. novembrī, plkst. 10.00 Ādažu Kultūras centrā

Ādažu kultūras centra tradīciju kopa „Ābols”, sadarbojoties ar latviskās dzīvesziņas interneta krājumu DZĪVOTPRIEKS.LV un organizāciju Latviskās dzīvesziņas paSaule rīko pirmo latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETU.SAIETA MĒRĶIS
Apzināt un vienot latviskās dzīvesziņas kopējus, izveidojot sadarbības tīklu.

Kopīgi izprast Latviskās dzīvesziņas nozīmīgumu šodienas latvietim-latviskā pasaules tvēruma loma ikdienā, katra garīgajā un fiziskajā attīstībā.
Latviskās dzīvesziņas vērtības šodienas kontekstā, to loma ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

UZ SAIETU AICINĀTI
Tradīciju kopas un kopienas, tradicionālās kultūras pārstāvji, uzņēmēji, izglītības pārstāvji un ikviens, kurš redz savu izaugsmi un veido savu ikdienu, vai vēlas veidot, balstoties latviskajā dzīvesziņā.
Latviskās dzīvesziņas nozīme un izpausmes šodienā. Mūsu fiziskā un garīgā izaugsme caur latvisko dzīvesziņu, tie ir jautājumi, kurus apskatīsim mūsu pirmajā saietā.
Aicinām TEVI uz SADARBĪBAS SAIETU, lai izzinātu un stiprinātu savu patību caur tautas tradīcijām un veicinātu savstarpējo sadarbību.

Dalību saietam var pieteikt nosūtot uz e-pastu pasaule@latviskadziveszina.lv savu vārdu, uzvārdu. 

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!