3 Pasauļu spēki

Triju pasauļu spēki – Garu pasaules palīgi, Spēka Dzīvnieki.

Katram cilvēkam ir savi sargātāji gari, neatkarīgi no tā vai cilvēks to zina vai nē. Mēs tos varam saukt dažādi, tomēr viņu būtība ir viena – tie ir spēki, kas izpaužas mūsu rīcībā.

Visumā ir milzīgi daudz dažādu enerģiju plūsmu, dažas no tām cilvēkam ir ļoti tuvas, dažas var ietekmēt cilvēku neatkarīgi no viņa vēlēšanās. Cilvēkam, kurš apzināti iet savu Ceļu, ir svarīgi ne tikai sajust un saprast šīs enerģiju plūsmas, bet arī savu spēju robežās prast ar tām apzināti sadarboties, vadīt tās. Mūsu Iekšējā Spēka lielums ir atkarīgs no šīm prasmēm. Citiem vārdiem var teikt, ka mūsu Iekšējais Spēks ir atkarīgs no mūsu Garu-palīgu un sabiedroto klātbūtnes, un katrs laika sprīdis ir atkarīgs no tā, kā mēs protam šo enerģiju pielietot.

Šajā seminārā mācīsimies sadarboties ar saviem Gariem – palīgiem un Spēka Dzīvniekiem. Dažādās tradīcijās šī enerģija ir saukta vai nu par Spēka Dzīvniekiem vai par Totēmiem, tomēr to būtība ir viena. Dzīvnieks iemieso neapzināto instinktu un neapzinātā dziļāko slāņu enerģētisko telpu.


Sadarbība ar savu Spēka Dzīvnieku ir sena prakse, lai saņemtu spēku un zināšanas. Garīgais kontakts ar Spēka Dzīvniekiem ir daļa no cilvēka personības attīstības Ceļa. Kad mācāmies runāt ar Spēka Dzīvnieku, klausīties ar dzīvnieka ausīm, skatīties uz pasauli ar dzīvnieka acīm, mēs sākam apzināt savu unikalitāti, savu enerģiju un dziļo cilvēciskās būtības potenciālu.

Dziļa sadarbība ar savu Spēka Dzīvnieku sniedz iespēju:

Izskaidrot dažas mūsu iekšējo ideālu īpatnības un savu uzvedību;

Izpētīt sev harmoniskākus uzvedības modeļus (atbilstošus mūsu dziļākajai būtībai)

Rast risinājumus mūsu dzīves sarežģījumiem

Pastiprināt savu intuīciju, iekšējās sajūtas, paaugstināt uzticēšanos sev, attīstīt jaunu spēka avotu

Būs iespēja izpētīt Spēka Dzīvniekus kā nākotnes notikumu vēstnešus un zīmes.


Semināra programmā:

Iepazīšanās ar gariem-palīgiem, Spēka Dzīvniekiem dažādu kultūru tradīcijās

Ceļojums uz Apakšējo Pasauli (senā kolektīvā bezapziņa), tikšanās un sadarbība ar Spēka Dzīvniekiem

“Spēka medības”, sadarbība ar gariem-palīgiem

Garu-palīgu zīmes un simboli, Spēka zīmoga radīšana

Ķermeniska izdzīvošana – Spēka kustība


Šis seminārs sniedz priekšstatu par trauslo līdzsvaru starp dabu, mežonīgo iekšējo būtību un apgaismoto būtni, par kādu mēs katrs varam kļūt.

“Sirds stāšanās un tauriņi vēderā, kad cauri Apakšējās Pasaules miglai kļūst saskatāms tava Spēka Dzīvnieka siluets…”


SVARĪGI – 3 dienas pirms semināra pārstāt ēst gaļu un “smagu pārtiku”. Semināra dienā labāk vispār neēst, ja nevar bez ēšanas, tad tikai tēja, piens, cepumi, sausie augļi.
Semināru vada: Anastasija Plugareva (AINA)

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!

Senās rotas