Baltu Vienības Pilskalnu Sasauksme
 

22. septembrī plkst. 20.00, par godu Baltu Vienības dienai
Uguns rituāls Daugmales pilskalnā!
Ugunskuru kuršana Daugmales pilskalnā.
Foto: Sigita Lapiņa
 

Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, dzīvību un kultūru. Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot un pastāvēt gadu tūkstošiem, tāpēc mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi.


Baltu Vienības uguņu sasauksme
22. septembris ir Baltu vienības diena. Aicinām baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē pievienoties Baltu Vienības uguņu sasauksmei un laikā no 20.00 līdz 21.00 iedegt uguni kalnos, pilskalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās.
Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, dzīvību un kultūru. Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot un pastāvēt gadu tūkstošiem, tāpēc mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi.

 
2015. gada 22. septembrī atcerēsimies mūsu tautu vēsturi un, apmeklējot ar to saistītās vietas, stiprināsim saiknes, kuras vieno baltus visā pasaulē. Lai Uguns simbols vieno baltu garīgo tēvzemi! Uguns uz kalna ir zīme: mēs esam, vienlaikus iedegšana- vienotība.
Sasauksmes būtība ir apmeklēt baltiem nozīmīgas vietas un iedegt tajās ugunis, tādējādi vienojot baltu pēctečus un baltu zemes.
Aicinām kopienas, organizācijas un atsevišķus cilvēkus šai laikā piedalīsies Baltu Vienības uguņu sasauksmē. 
Par pieteikto vietu paziņosim Sasauksmes kartē 
lai kaimiņos esošie zinātu par iedegto Vienības uguni, redzētu to no citiem kalniem un priecātos par to.
Aiciniet draugus un radus iedegt ugunis tuvējos kalnos, lai jūs kopīgi izbaudītu šo vieno sajūtu!
Ja atrodaties ārzemēs un nav iespējas aizbraukt uz baltu vēsturiskajām vietām, iededziet uguni tajā vietā- lai Baltu Vienības uguns zīme ceļo pa visu pasauli! 
 
IEVĒRĪBAI! Pilskalnos un citos dabas un kultūras mantojuma objektos, ja tur nav jau ierīkota ugunskura vieta, nededziniet uguni tieši uz zemes, jo tā varētu sabojāt arheoloģisko slāni, kam var būt nozīme vēstures izzināšanā!
Ja kalns ir apaudzis ar kokiem vai citādi traucēta redzamība, paceliet uguni uz kārts, varat palaist lidojošos lukturīšus, dot signālus ar lāzera stariem vai tml. Baltu Vienības dienas norises saskaņot ar izvēlētās vietas saimniekiem: īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldību un tml., it īpaši, ja tās ir aizsargājamas dabas un kultūras mantojuma vietas.
 
Ieteikumi svētku svinēšanai:
* Izvēlieties ar baltu vēsturi saistītu vietu: pilskalnu, svētkalnu, senkapus, mitoloģisku vai citu piemiņas vietu.
* Sazinieties ar citiem tuvējiem Baltu Vienības dienas atzīmētājiem, kuru kontaktus atradīsiet
Baltu Vienības uguņu sasauksmes kartē
* Pirms uguns iedegšanas velams sakārtot apkārtni, sagatavoties svētkiem- izveidot ugunskura vietu.
* Runājiet par baltu vēsturi: uzaiciniet zinošu cilvēku, kurš pastāstītu par baltu tautu vēsturi, dzīvesziņu, īpatnībām, vienotību!  
* Vērojiet, cik Baltu Vienības uguņu varat redzēt! Radiet paši sev svētkus: dziediet, dejojiet, cienājieties, dalieties pārdomās. Sūtiet ziņas draugiem un paziņām!
 
Baltu Vienības dienas kūrētāji
* lietuviešu/latviešu saziņas jautājumus risinās un Baltu vienības uguņu vietas Latvijā kartē atzīmēs Linda Lemhena, e-pasts: linda.lindale@gmail.com, tālr. +37129430689.
* Fonds Zīmogs Sarkanā Vaskā, Ingus, tālr. 2637 6888, e-pasts: ingus.freibergs@gmail.com

Lietuvā:  Šauļu dabas un kultūras aizsardzības klubs “Aukuras” Darius Ramančionis, tālr.. +37060091403, e- pasts: baltai@aukuras.lt; plašāk: www.aukuras.lt

Lai gaiši!:)

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!