Baltu Vienības dienas Sasauksme

22. septembris- Baltu Vienības diena


Aicinām baltu pēctečus Latvijā, Lietuvā un visā pasaulē pievienoties Baltu Vienībasuguņu sasauksmei un 22. septembrī laikā no 20.00 līdz 21.00 iedegt uguni kalnos, pilskalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās. 


Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, dzīvību un kultūru. Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot un pastāvēt gadu tūkstošiem, tāpēc mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi. Pastāv robežas, kas šķir valstis, bet visā pasaulē izklīdušos baltu pēctečus vieno no senčiem mantotais pasaules uzskats, joprojām dzīvās tradīcijas un parašas.

2016. gada 22. septembrī (ceturtdienā) laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 atcerēsimies mūsu tautu vēsturi un, apmeklējot ar to saistītās vietas, stiprināsim saiknes, kuras vieno baltus visā pasaulē. Lai Uguns simbols vieno baltu garīgo tēvzemi! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam! Uguns iedegšana vienlaikus nozīmē vienotību.
Sasauksmes būtība ir apmeklēt baltiem nozīmīgas vietas un iedegt tajās ugunis, tādējādi vienojot baltu pēctečus un baltu zemes.
Aicinām kopienas, organizācijas un atsevišķus cilvēkus, kas 22. septembrī laikā no pulksten 20.00 līdz 21.00 piedalīsies Baltu Vienībasuguņu sasauksmē, par to paziņot Lietuvā: baltai@aukuras.lt; Latvijā: linda.lindale@gmail.com vai ingus.freibergs​@gmail.com. 

Lūdzam norādīt vietu, kur Baltu vienības uguns tiks iedegta, kas to darīs, un kontaktus saziņai.
Piemēram: Girniku kalns, Bubiu seņūnija, Šauļu raj. Uguni 22. septembrī plkst. 20.00 iedegs Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs “Aukuras”. Sākums plkst. 18.30. Plašāk: www.aukuras.lt. Tālrunis saziņai: +37068612612 (Darius), info@aukuras.lt. (koordinātes: 439532, 6192546 (LKS)).
​​
Lai varētu precīzi atainot kartē vietu, ļoti vēlams norādīt tās GPS koordinātes​.​
Par katru pieteikto vietu paziņosim Sasauksmes kartē https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zUN89PXza4iA.knQpg5FGxdgw , lai kaimiņos esošie zinātu par Jūsu iedegto Vienības uguni, redzētu to no citiem kalniem un priecātos par to. Aiciniet draugus iedegt ugunis tuvējos kalnos, lai jūs redzētu cits citu! Ja atrodaties ārzemēs un nav iespējas aizbraukt uz baltu vēsturiskajām vietām, iededziet uguni mājās: lai Baltu Vienības uguns zīme ceļo pa baltu zemēm un visu pasauli!
IEVĒRĪBAI! Pilskalnos un citos dabas un kultūras mantojuma objektos, ja tur nav jau ierīkota ugunskura vieta, nededziniet uguni tieši uz zemes, jo tā jūs varētu izdedzināt robu vēstures grāmatā: sabojāt arheoloģisko slāni, kam var būt nozīme vēstures izzināšanā! Ja kalns ir apaudzis ar kokiem vai citādi traucēta redzamība, paceliet uguni uz kārts, varat palaist lidojošos lukturīšus, dot signālus ar lāzera stariem vai tml. Lūdzu, atcerieties Baltu Vienības dienas norises saskaņot ar izvēlētās vietas saimniekiem: īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldību vai tml., it īpaši, ja tās ir aizsargājamas dabas un kultūras mantojuma vietas.

Ieteikumi svētku svinēšanai:
* Izvēlieties ar baltu vēsturi saistītu vietu: pilskalnu, svētkalnu, senkapus, mitoloģisku vietu, cīņu vai citu piemiņas vietu.
* Iesakām sazināties ar citiem tuvējiem Baltu Vienības dienas atzīmētājiem, kuru kontaktus atradīsiet Baltu Vienības uguņu sasauksmes kartē - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zUN89PXza4iA.knQpg5FGxdgw un saskaņojiet uguns iedegšanas vai citu gaismas zīmju laiku, lai zinātu, kad cits uz cita pusi lūkoties!
* Pirms uguns iedegšanas iesakām sarīkot talku un sakārtot apkārtni, sagatavoties svētkiem: izveidot ugunskura vietu, sagatavot malku, savākt atkritumus un citādi sakopt apkārtni. Ja tuvumā ir citi interesanti objekti, iesakām apmeklēt arī tos.
* Sapulcējieties un iepazīstieties: sūtiet kausu (krūzi vai citu trauku) ar dzērienu un/vai maizes klaipu pa apli, katrs pa malkam nobaudot un vēlot cits citam un visiem kopā vienotību... Pastāstiet, kāpēc jums ir svarīga baltu piemiņa un vienotība... Nodziediet kopīgu dziesmu, sarīkojot kopīgu cienastu no dalībnieku atnestajiem “groziņiem”... Runājiet par baltu vēsturi: uzaiciniet zinošu cilvēku, kurš pastāstītu parbaltu tautu vēsturi, dzīvesziņu, īpatnībām, vienotību! Iededziet uguni!
Baltu Vienības diena ir arī Rudens Vienādību diena, tāpēc varat apmest kūleni, iet rotaļās un citādi saskaņoties ar dabā notiekošajām pārvērtībām. Vērojiet debesis un apvārsni, saskaitiet, cik Baltu Vienības uguņu varat redzēt! Radiet paši sev svētkus: dziediet, dejojiet, cienājieties, dalieties pārdomās... Sūtiet ziņas draugiem un paziņām!

* ja miglas, lietus vai citu iemeslu dēļ ir slikta redzamība, iesakām sasauksmei izmantot lāzera gaismas: lāzeru lukturu starus vēršot augšup un kustinot, ir iespējams izveidot daudzu kilometru attālumā redzamu gaismas stabu.
Lai Top!


Ugunskurs tiks kurts arī senākajā- Daugmales pilskalnā!

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas