Pierādījumi cilvēces senatnei- noslēptā vēsture

Slēptā vēsture: Pierādījumi cilvēces senatnei

Lektors M. Kremo izaicina pastāvošo viedokli par to cik sena ir civilizācija un atļaujas apšaubīt Darvina teoriju, pretstatā novietojot Vēdisko pasaules skatījumu, proti, cilvēki kā mēs uz Zemes dzīvo jau vairākus miljonus gadu.


Pētnieks Maikls Kremo savus izteikumus pamato ne tikai ar Vēdu traktātiem (Purānām), bet arī zinātniskiem pierādījumiem, ar kuriem iepazīstina gan savās grāmatās, gan vairākās lekcijās visā pasaulē.

“Pateicoties drukātajām un digitālajām tehnoloģijām pēdējos 150 gados ir fiksēti un plašākam cilvēku lokam darīti zināmi vairāki arheoloģiski atklājumi, kas liecina, ka cilvēki kā mēs uz šīs Zemes ir eksistējuši jau miljoniem gadu. Tas, protams, ir pretstatā ar valdošo cilvēka attīstības uzskatu, proti - pateicoties evolūcijai, cilvēks uz Zemes ir eksistējis tikai 200– 100 tūkst. gadu. Cilvēka senatnes pierādījumi ir mums visapkārt, taču diemžēl tie netiek pienācīgi aplūkoti.”


“Piemēram, jau 1880. gadā Dr. J.D. Vitnijs publicēja Tuolumne apgabalā, Kalifornijas štatā veiktos atradumus. Zelta drudža laikā kalnrači bija sākuši vērtīgā dārgakmeņu izrakšanu no kalniem. Darbu laikā Table kalnā tika uzieti seni skeleti, šķēpu gali un vairāki cilvēka radīti akmens rīki/priekšmeti. Pēc ģeologu teiktā klints segments, kurā tika veikti izrakumi, ir 50 miljonu gadu vecs. Konvencionālās arheoloģijas piekritējam šādi fakti šķistu neiespējami, jo cilvēcīgām būtnēm nepienāktos eksistēt tik senā pagātnē, norāda M. Kremo".

Minētais ir tikai piemērs, kas liecina par cilvēka patieso senatni. Pēdējo 150 gadu laikā līdzīgu atklājumu ir bijis daudz un M. Kremo tos ir apkopojis savās grāmatās “Aizliegtā arheoloģija” (Forbidden Archeology) un “Cilvēka devolūcija” (Human Devolution). “Cilvēka evolūcijas teorijas pārstāvji pauž viedokli, ka pašreizējie fiziskie pierādījumi skaidri norāda uz cilvēku kā mēs eksistenci līdz 100 tūkst. gadu senā pagātnē. Taču ir vesela pierādījumu ķēde, kura stiepjas līdz pat vairākiem miljoniem gadu. Par ko tas liecina un uz ko mudina?

Manuprāt, sabiedrībai ir nepieciešams alternatīvs skatījums uz cilvēka pirmsākumiem. Skatījums, kas vedina nevis uz cilvēka evolūciju no pērtiķveidīgām būtnēm, bet uz devolūciju no augsti attīstītām garīgām būtnēm, kādās savulaik esam iemiesojuši, saka M.Kremo.

* Maikls Kremo ir neatkarīgs arheoloģijas vēsturnieks. Pētnieks ir Pasaules Arheoloģijas kongresa un Eiropas Arheologu asociācijas biedrs. M. Kremo ir galvenais autors grāmatai “Aizliegtā arheoloģija” – visaptverošam vēsturisko arheoloģisko anomalitāšu pārskatam. Kremo apskata arheoloģijas vēsturi no alternatīvu pasaules uzskatu skatupunkta, īpaši no Senās Indijas vēstījuma. Par savu pētījumu vēsturnieks ir sniedzis lekcijas Londonas Karaliskajā institūtā, Krievijas Zinātņu akadēmijā, Ukrainas Zinātņu akadēmijā, kā arī citās zinātniskās institūcijās. M. Kremo ar savu darbu ir iepazīstinājis arī vairākas universitātes visā pasaulē.
Lekcija angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu un krievu valodā

Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa Zāle, 15. oktobrī, 18:00 
Biļetes: 19,00 EUR 

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas