Latvieši saziedo 1 miljonu 668 stipendijām!

Latvieši no vairākām pasaules valstīm saziedo vairāk nekā 1 000 000 eiro 668 Latvijas studentiem

Pateicoties 183 ziedotājiem no Latvijas, ASV, Kanādas, Anglijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas, Venecuēlas un Dānijas, studijas uzsāks 249 pirmkursnieki.
Ar 419 esošajiem stipendiātiem līgumi ir pagarināti. Stipendijas lielumu nosaka ziedotājs, un tās lielums ir no 1500 EUR līdz 6000 EUR gadā.
Vītolu fonds sadarbojas
Vītolu fonds sadarbojas ar 30 uzņēmumiem, 7 fondiem, 32 organizācijām un korporācijām, 95 privātpersonām, un dibinātas 19 testamentāro novēlējumu stipendijas. Īpašā Draugu stipendija – pateicoties jau absolvējušo stipendiātu un citu labvēļu ziedojumiem – spēs atbalstīt 16 jaunos studentus.

Bijušais stipendiāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējs un pētnieks Edvīns Danovskis pateicības vēstulē fondam raksta: “Vārds “veiksme” ir radniecīgs darbības vārdam “veikt” un lietvārdam “veikums”. Šādā nozīmē laiks kopš Vītola fonda stipendijas saņemšanas man ir bijis veiksmes pilns. Tomēr veiktspēja ir mainīga – to var gan izsmelt, gan atjaunot. Veiktspējas atjaunošanas avoti var būt dažādi, un viens no tiem ir citu cilvēku dzīvesprieks, centība, gādība par citiem, godprātīgums un izturība. Brīnišķīgi, ka katrs cilvēks var būt gan šā avota patērētājs, gan radītājs. Lai katrs, kam tas vajadzīgs, no šā avota smeļ un dāsni to piedāvā citiem!”

Paldies visiem ziedotājiem par sadarbību!

2016./2017 mācību gada stipendijas:
Gravu ģimenes, Cerbuļu ģimenes, Annas un Jāņa Cerbuļu, Zvejnieku ģimenes fonds, Andra Kļaviņa fonds, Jura Petričeka fonds, Aivara Sluča, Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda, Zirģeļu ģimenes, LAB-AN, Asjas un Berndta Everts piemiņas, Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas, Viktorijas Mickānes piemiņas, Kārļa Cīruļa piemiņas, Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas, Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas, Metas un Jāņa Ūdru piemiņas, Veltas Skultānes, Viļa M.Barēvica piemi;nas, Otty Skaidrītes Udrow piemiņas , Tania S. Sweet, Valdemāra Ruļļa, Ceroņa Bīlmaņa piemiņas, Džeimsa Krogzemja piemiņas, Jāņa Imanta un Ausmas Jentes piemiņas, Elmāra Freiberga piemiņas, Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas, Jāņa Spirēna piemiņas, In Memoriam Biruta un Brunis Rubess, Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas), Evarista un Mārītes Bērziņu, Oskara un Irenes Dumpju, Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas-Bungs piemiņas, Kornēlija Dinberga piemiņas, In Memoriam Dagnija Strautnieks, Paula un Ariadnes Dzintaru, Leopolda Sīpoliņa piemiņas, Jura Melbārža piemiņas, Astrīdas un Laimona Jansonu, Birutas un Daumanta Heisteru, Birutas un Dzintara Abulu ģimenes, Vairas Vīķes - Freibergas, Korp!Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas, Vilhelmīnes Līnas Ozolas piemiņas, Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas, Jāņa un Metas Ūdru piemiņas, Veras Diwisch piemiņas, Dr.Emīla Osis un Daces Muriks-Osis, Emīlijas Krūss piemiņas, Pauderu ģimenes, Mairas Zālītes-Turaids piemiņas, Visvalža un Māras Sniedzes, Valža Muižnieka piemiņas, „Danske Bank”, „BYKO-LAT”, SEB, SEB klientu, „Lāčplēša Centrs”, „Puratos Latvia”, KPMG Baltics, ERGO, „SEB Investment Management”, SIA „Apsīte”, SIA „Kurekss”, EY, SIA „Euroskor Latvijā”, „Pure Chocolate”, LPKS „LATRAPS”, SIA „Kokpārstrāde 98”, „Cobalt”, SIA „AKA 3”, „Saules aptieka”, “Baltacon” A/S „Citadele banka”, A/S „Būvuzņēmums Restaurators”, A/S „Latvijas kuģniecība”, „Mandatum Life”, SIA „Zemturi ZS”, SIA „RJK”, “SB un partneri”, RigVir, SIA “Atea Global Services”, SIA “Inflekss”, E-klases. , "Daugavas vanagu" Kanādas valdes, Adelaidas nodaļas un Adelaidas vanadžu, Anglijas fonda, Toronto nodaļas, Melburnas nodaļas, Hamiltonas nodaļas, Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu stipendija mākslā, Jaunsardzes fonda, Karakasas dāmu komitejas, Draudzīgā aicinājuma fonda, Pasaules Brīvo latviešu apvienības, ABLV CHARITABLE FOUNDATION, Saginavas Latviešu kluba, Liepājas ebreju biedrības, Viktora Kulberga piemiņas, Adelaidas Latviešu biedrības - Benitas Vembris piemiņas, Sidnejas Latviešu biedrības, Anglijas Latviešu izglītības fonda, Latviešu fonda - Kārļa Irbīša piemiņas, Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda, Rīgas Hanzas Rotari kluba, Latvijas Zonta klubu, Studenšu korporācija "Dzintra" Ernas Bertas Meijas Gurķis stipendija, Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendijas, Āboliņa-Elsiņa, Andra un Hollijas Āboliņu, Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas, Īras un Pētera Bolšaitis, Buduļu ģimenes, Puteņu ģimenes, Aivara Andersona ģimenes, Jāņa Andersona jubilejas, Viļņa Viktora Šveics, Advokātes Ilzes Šulces, Jāņa Vilgerta, Jura R. Vītola, Edvīna Samuļa, Guntara Kokoreviča, Viestura Neimaņa, Renātes un Gunāra Duburu, Viļa un Carolinas Vītolu, Ginta Salnāja, Hrgetič ģimenes, Vaino V. Keelmann, Ilzes Kalniņas piemiņas, Montas un Anša Grasmaņu, Annas Pāvulānes piemiņas, Māra Slokenberga jubilejas, Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas, Kārļa Vasarāja jubilejas, Intas Ķirses, Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas, Edmunda Baumaņa piemiņas, Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa, Odzienas muižas, Ineses Auziņas Smitas un Rodžera Smita, Sandras Kalnietes, Beņķu-Rubeņu ģimenes, Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas, Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis, Patrīcijas Streips piemiņas, Jura Gravas, Sven un Kristina, Alfrēda un Ludmilas Raisteru, Andra un Daces Dārziņu, Gunāra un Ināras Reiņu, Vilmas un Jēkaba Ķiršu, Egona Roberta Kaimiņa piemiņas, Martas Mirdzas Gulbis piemiņas, Jāņa Neiburga un Natālijas Riters-Neiburgs, Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalnu, Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas, Raymond Lawrence Drake, Jāņa un Ellas Dambergu, Jāņa un Ernas Binderu, Neal F. Jordan, Vaidas Miķītes Jordan, Andreja Isajeva ģimenes, Lindas Ezergailis, Jāņa Kalniņa un Hermīnes Mildas Kalniņas piemiņas, Andreja Dumpja, Annas un Dāvida Mežciemu piemiņas, Arhitekta Egila Taņņa piemiņas, Arnolda un Helēnas Sildegu fonda, Artūra Šingireja, Ata Bredovska un Balvas Kūlas-Bredovskas, Zaigas Alksnes Phillips, Baibas Ināras Cīrules piemiņas, Elgas Rodzes-Ķīselis piemiņas, Gunāra Meierovica piemiņas, Ilmāra un Benitas Riekstiņu, LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas, Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas, Noras Mičules, Ojāra Štāka piemiņas, Prof. Jāņa Gablika piemiņas, Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraukles attīstībai, Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas, Viļa Vītola jubilejas, Zelmas Grīnfeldes- Brežinskis piemiņas, Ērika Andra Zeidenberga, Jāņa Caunes, Kārļa Livkiša, Arveda Celma piemiņas, Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu ģimenes, Astrīdas un Gundara Strautnieku, Ingrīdas Ķirses, Matīsa Dāvja un Līgas (dzim. Upeslāce) Kukaiņu, Māras Saulītes piemiņas, Kristīnes un Pētera Saulīšu, Gunara Saliņa piemiņas, Zobārstes Birutas Vanagas piemiņas, Valdas un Jāņa Kārkliņu piemiņas, Ilmāra Lazovska piemiņas, Astrīdes Ivaskas piemiņas, Kārļa Kleina, Anitas Jēgeres Albertes piemiņas, Leču ģimenes un Draugu stipendijas.
Pieteikšanās nākamā mācību gada stipendijām sāksies 2017. gada 15. janvārī un ilgs līdz 1. martam.

Prieks, ka ziedotāju skaitā ir arī Latvijas privātpersonas un uzņēmumi, kas šādi kaldina Latvijas nākotni!

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas