Kuldīgas novads atbalsta Kuršu ķoniņu mantojuma saglabāšanu

Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība "Dižavots" paraksta līgumu


par kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Kuldīgas novada Turlavas pagasta kultūras namā.

Šī vitrāža ir ķoniņu dzimtas ģērbonis, kas pašlaik jau ir Turlavas pagasta atribūts.22. oktobrī, 11:00 parakstīs līgumu par kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu norisināsies svinīga līguma parakstīšana.
Pēc līguma parakstīšanas ap plkst. 12:00 ikvienam interesentam būs iespējams aizbraukt iepazīties ar situāciju "Vidusmauļās" un "Kalna Ķīkāļos" vēsturiskajā Ķoniņciemā, ko iecerēts izveidot par sabiedrībai pieejamu kuršu ķoniņu mantojuma kopšanas un popularizēšanas vietu.
Kuldīgas novada teritorijā savulaik atradušies 7 brīvciemi, no tiem plašāk zināmais un izpētītais ir Ķoniņciems Turlavas pagastā. Kā izpētījis vēsturnieks Agris Dzenis, grāmatas "Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā" autors, gan Rietumeiropā, gan Austrumeiropā ir pastāvējušas simtiem brīvļaužu kopienu, kas paralēli valstīm, varu maiņām spēja saglabāt savu pašnoteikšanos, spēja organizēt savu dzīvi paši, bez rīkojumiem, bez uzspiešanas no varas puses. Šo pašnoteikšanās spēju nodrošināja viņu tēvu zeme, ar to saprotot visus resursus, par kuriem pilnīgs noteicējs ir dzimta, resursus, kas nodrošina dzimtas turpināšanos. Vēsturnieks uzsver, ka ķoniņi dzīvoja tāpat kā citi zemnieki, vienīgā atšķirība bija tā, ka ķoniņi bija pilnīgi noteicēji pār savu tēvu zemi, tēvu mantojumu. Dzīvot kā ķēniņam nozīmēja nevienam nedot nodevas, nevienam nebūt parādā, spēt pašam sevi apgādāt.
Kuršu ķoniņu unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai Kuldīgas novada pašvaldība šovasar no kuršu ķoniņu pēctečiem Ritas un Kristapa Tontegodēm pārņēma lietošanā divus vēsturiskā Ķoniņciema teritorijā esošus nekustamos īpašumus - "Vidusmauļas" un "Kalna Ķīkāļus". Pašvaldība saskaņā ar šodien noslēgto līgumu nodod abus īpašumus lietojumā biedrībai "Dižavots". Tā dibināta 2014. gada janvārī, un tās mērķis ir veicināt Turlavas pagasta attīstību, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu.
Saskaņā ar noslēgto līgumu biedrība apņemas līdz šī gada 1. decembrim sagatavot un iesniegt pašvaldībai kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas plānu un tā ieviešanas programmu. Tāpat biedrība apņemas nodrošināt īpašuma ikdienas uzturēšanu pienācīgā kārtībā, rīkot pasākumus un informēt sabiedrību par aktivitātēm ķoniņu mantojuma saglabāšanā. Pašvaldība savukārt apņemas nodrošināt īpašumu piebraucamā ceļa uzturēšanu kārtībā, gādāt par sadzīves atkritumu izvešanu un samaksāt par patērēto elektroenerģiju.
Biedrība "Dižavots" kuršu ķoniņu kultūras mantojuma popularizēšanas nolūkos iecerējusi piesaistīt dažādu fondu finansējumu, lai iezīmētu Ķoniņciema kādreizējo teritoriju, atjaunotu vēsturiskās Ķoniņciema mājas "Vidusmauļās" un "Kalna Ķīkāļos" un iekārtotu tās par sabiedrībai pieejamu kuršu ķoniņu mantojuma kopšanas un popularizēšanas vietu. Tāpat iecerēts atjaunot un uzstādīt Ķoniņciema stabu ar brīvciema ģerboni - savulaik šāds stabs atradās katrā brīvciemā, kā arī vēsturisko Dižgaiļu klēti, kas šobrīd izjauktā veidā glabājas un gaida atjaunošanu.
Tāpat plānots Kuldīgas - Aizputes ceļa malā uzstādīt informatīvu stendu ar informāciju par Ķoniņciemu un pārējiem Kuldīgas novada brīvciemiem un to vēsturi. Biedrība arī vēlas potenciālajiem apmeklētājiem un tūristiem piedāvāt kultūrvēsturisku un izglītojošu programmu, kurā caur sajūtām, emocijām un praktisku darbošanos varēs iepazīt brīvciemu vēsturi un brīvo kuršu tradīcijas. Tāpat biedrība apņēmusies strādāt pie tā, lai apmeklētājus Ķoniņciemā sagaidītu pēc vietējām tradīcijām darinātos tautastērpos tērpti gidi.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Duļbinska
Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada pašvaldība
Tālr. 27020754, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv
www.kuldiga.lv

Svinīgā līguma parakstīšana

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!