Ministra versija, lai Latvijā būtu izcila izglītība!

Ministra priekšlikumi, lai Latvijas izglītības sistēma būtu starp izcilākajām pasaulē. Zinātnes ministre Mārīte Seiles zstāšanās skolotāju konferencē

Latvija ir starp tām daudzajām pasaules valstīm, kas attīstības dokumentos nodefinējusi, ka valsts konkurētspēja ir atkarīga no izglītības kvalitātes.
Diemžēl, salīdzinoši mazāk valstu šīs ieceres arī veiksmīgi īsteno dzīvē un spēj lieliskus mērķus pārvērst ilgtspējīgā realitātē.

Lekcijā tika ieskicēti vairāki priekšnoteikumi, kuru īstenošana ir izšķiroši svarīga ceļā uz tādu izglītību, kas veido stabilu bāzi personības vispusīgai attīstībai un konkurētspējai.

Lektore- izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
https://www.e-klase.lv/lv/lapa/konferences-video/prieksnoteikumi-lai-latvijas-izglitibas-sistema-butu-starp-izcilakajam-pasaule/

Saistošas tēmas:
1. ģimnāzijas direktors aizliedzis skolēniem rādīt provokatīvu filmu
Pret reliģisko izglītību skolās
Pētījums par nevienlīdzīgo izglītību
Bez vecākiem palikusi jauniete turpina cīņu pret VID

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!