Senvēstures saglabāšana Kuršu ķoniņu zemē

Dižavots kūrēs kuršu ķoniņu mantojumu

22. oktobris Turlavas vēsturē ieies ar īpašu notikumu –
kultūras namā parakstīts līgums starp pagasta pārvaldi un biedrību Dižavots par kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.


Līgums slēgts par to, ka kultūrvēsturiskais īpašums Vidusmauļas Ķoniņciemā nodots izmantošanā biedrībai. Pagasta iedzīvotāji, ķoniņu pēcteči Rita un Kristaps Tontegodes pirms neilga laika šo vēsturisko vietu nodevuši nomā Kuldīgas novada pašvaldībai. Savukārt tā pilnvaroja pagasta pārvaldnieku Mārci Brantevicu īpašumu nodot lietošanā biedrībai Dižavots, lai ķoniņu mantojumu saglabātu un attīstītu. Biedrība teritoriju apsaimniekos un izveidos tās plānojumu. Līgums noslēgts uz 15 gadiem. Tontegodu ģimene Vidusmauļas iznomājusi, nesaņemot par to atlīdzību.

Sapratām, kāda ir mūsu īpašuma vērtība – ka tas ir kultūrvēsturiskais mantojums, atrodas Ķoniņciemā,”

sacīja R.Tontegode. „Variantu nebija. Vai ļaut visam sabrukt? Nemūžam! Mums nav žēl neviena kvadrātmetra, gribam, lai te kaut kas notiek. Gribētu Ķoniņciemu redzēt tādu kā agrāk. Ideju mums ir ļoti daudz, bet sākumā noteikti būs grūti.” Dižavota valdes locekle Eva Muižniece atzīst, ka līgums biedrībai ir nozīmīgs. „Tas ir pagrieziena punkts kuršu ķoniņu mantojuma praktiskā atjaunošanā un popularizēšanā. Turpmāk biedrība šeit varēs realizēt visu ieplānoto, savukārt pašvaldība atbalstīs, sedzot maksājumus par elektrību, ceļa uzturēšanu, komunālajiem pakalpojumiem. Pašvaldība arī uzraudzīs, vai biedrība ievēro saistības, kuras uzņēmusies. Līgums paredz katru gadu sagatavot pārskatu par paveikto,” sacīja E.Muižniece. Pēc līguma parakstīšanas dalībnieki devās uz Vidusmauļām, kur biedrības valdes priekšsēdis Juris Vītols Latvijas himnas pavadībā mastā svinīgi uzvilka valsts karogu.
Foto: Aivars Vētrājs    Autors: Antra Grīnberga

Videosižets: Sktundas TV

Līguma parakstīšana ar Kuldīgas novada domi.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!